Zes Hoornse fracties eisen uitleg van sportwethouder over vertraging herontwikkeling sportpark Risdam-Noord: ’Niet uitvoeren raadsbesluit is doodzonde’

Het ontwerp voor het opgeknapte Sportpark Risdam-Noord.© Illustratie aangeleverd

Martijn Mak
Hoorn

Wethouder Dick Bennis moet tijdens de komende raadsvergadering op 7 februari uitleggen waarom de herontwikkeling van Sportpark Risdam-Noord ernstig is vertraagd en waarom hij de raad dat niet vertelde. Zes fracties hebben een interpellatiedebat aangevraagd waarin zij opheldering eisen.

De gemeenteraad heeft begin 2022 het besluit genomen met betrekking tot ’Vitaal Sportpark Risdam-Noord’. Hierin staat dat uiterlijk in 2023 een kunstgrasveld voor HSV Sport zal zijn gerealiseerd. Zowel de leden van HSV Sport als die van rugbyclub West-Friesland (verhuist van de Blauwe Berg naar Risdam-Noord) stemden in.

Waar eind september 2022 nog geen vuiltje aan de lucht leek, verschijnen begin dit jaar donkere wolken. Bennis laat de raad medio januari - na commissievragen - weten dat 2023 toch niet gaat lukken en dat de aanleg is vertraagd tot in ieder geval het voorjaar van 2024. Er is twijfel ontstaan of de clubs wel vitaal genoeg zijn om door te kunnen gaan met het opknappen van het sportpark. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten van Sociaal Hoorn, Fractie Tonnaer, PvdA, Liberaal Hoorn, DRP en ChristenUnie, die nu samen een debat aanvragen.

Lees ook: Zijn HSV Sport en rugbyclub wel vitaal genoeg? Twijfels over herontwikkeling sportpark

Zij concluderen dat Bennis het eerder genomen raadsbesluit niet heeft uitgevoerd en dat is in hun ogen een politieke doodzonde. Het schaadt het vertrouwen van onze inwoners, oordelen ze. Ook vinden de fracties dat de wethouder hen hierover eerder actief had moeten informeren. ’Wij moeten als gemeenteraad via de krant horen wat er gebeurt en vervolgens komt u met een briefje over hoe het eraan toe gaat bij de club en dat gelukkig de bar weer bediend wordt. U mist de politieke sensitiviteit welke nodig is om als wethouder goed te kunnen functioneren in een dergelijk gevoelig dossier.’

Het interpellatiedebat vindt plaats aan het begin van de komende raadsvergadering op 7 februari. Deze start om 19 uur en is te volgen via hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.

Lees ook: Aanleg velden sportpark Risdam-Noord blijft uit; bal ligt bij clubs

Net binnen