Meer geld voor onderhoud wegen is beschamende fooi | column

Jan-Kees Emmer

In mijn tijd als correspondent in de Verenigde Staten was het een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek met bezoekers uit Nederland: de deplorabele staat van het Amerikaanse weggennet.

Zo deed ik ooit uitgebreid verslag van hoe er dertien mensen omkwamen bij het instorten van een achtbaans verkeersbrug over de Mississippi bij Minneapolis.

Met een zekere zelfgenoegzaamheid constateerden ’wij’ Nederlanders dan dat dat in ons landje toch veel beter geregeld is dan bij die domme Amerikanen. Kijk eens naar ons prachtige wegennet met dat gladde asfalt.

Vijftien jaar later is er weinig meer over van die trots. Ook hier hebben achtereenvolgende kabinetten het onderhoud van wegen en bruggen zwaar verwaarloosd. Met onderhoud trek je namelijk geen stemmen. En dat leidt ertoe dat de lijst met stremmingen en belemmeringen van het wegverkeer bijna maandelijks groeit. Deskundigen waarschuwen openlijk voor acuut instortingsgevaar van bruggen en viaducten. Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen, maar langzamerhand doemt een vergelijking met de VS op. Ooit ondenkbaar. Nu realiteit.

Het bekendste drama speelt zich natuurlijk af op de A7 tussen Sneek en Joure waar als gevolg van omhoogkomend asfalt de weg de komende maanden geblokkeerd is.

Dichterbij huis is er ook veel ellende. Zo kan de brug over de A8 bij Koog aan de Zaan zeker tot 2024 niet meer open, waardoor het hogere scheepvaartverkeer uren moet omvaren. Rampzalig, alleen al vanwege de torenhoge extra brandstofkosten.

Iets noordelijker is de brug over het Noord-Hollands Kanaal bij de A7 bij Purmerend voorlopig verboden voor vrachtverkeer omdat de brug niet meer bestand is tegen honderden zware trucks die er dagelijks overheen denderen. Instorting dreigt.

Voor dat achterstallig onderhoud in de VS is overigens nog wel een verklaring. De Amerikanen hebben een broertje dood aan het betalen van belasting, en daarom wordt het autobezit nauwelijks aangeslagen.

In Nederland ligt dat toch net iets anders. Jaarlijks troggelt het Rijk de Nederlandse automobilist 18 miljard euro aan wegenbelasting af. Je zou zeggen meer dan genoeg om ons wegennet in tiptop conditie te houden. De realiteit is anders: nog geen derde van dat bedrag wordt aangewend om het wegennet te onderhouden…

Het gebaar van het huidige kabinet om 1 miljard euro extra vrij te maken voor het inhalen van achterstallig onderhoud, steekt daarbij wel heel schril af. Het is in feite niet meer dan een beschamende fooi.

Volg Jan-Kees Emmer ook op Twitter: @jkmr

Net binnen