Komen de rayonhoofden bijeen? Een vergadering van zilverreigers in Oudkarspel

Hedzer Faber
Oudkarspel

Wie doet eigenlijk de notulen als de zilverreigers vergaderen?

Amateurfotograaf Piet Ooijevaar uit Oudkarspel zag dit bijzondere schouwspel in zijn eigen dorp, ’s ochtends vroeg aan de rand van een laatste open stukje water van het dicht gevroren natuurgebied ’t Waardje in zijn dorp.

Als je door je oogharen kijkt, zo over de bevroren plas, zouden het zomaar de Langedijker rayonhoofden kunnen zijn. Maar het is toch echt een vergadering van zilverreigers.

Net binnen