Ontheffing provincie voor noodwoningen Oostzaan en Wormerland

De locatie in Wormer waar de noodwoningen komen.© archieffoto pascal fielmich

Frans van den Berg
Haarlem

De provincie heeft ontheffing verleend aan de gemeenten Oostzaan en Wormerland voor de plaatsing van noodwoningen. Die containerwoningen worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, voor spoedzoekers en statushouders.

Gedeputeerde Staten hebben dat deze week besloten, nadat eerder de Statencommissie in meerderheid al akkoord was gegaan. Die ontheffing was nodig omdat beide gemeenten de tijdelijke woningen voor maximaal tien jaar willen plaatsen in gebieden die vallen onder het Bijzonder Provinciaal Landschap en tegen Natura 2000-gebieden aanliggen.

In Wormer zijn de eerste werkzaamheden aan de Poelweg al begonnen. Begin maart moeten daar 21 wooneenheden voor Oekraïense vluchtelingen komen. In het najaar plaatst de gemeente er nog eens 29 bij voor spoedzoekers, starters en statushouders.

Lees ook: Wormerland maakt haast met eerste noodwoningen: snel drie ton nodig voor extra zandlaag op voormalige vuilstort

Oostzaan is minder ver. In het veenweidegebied tussen het Zuideinde en het Skoon wil de gemeente Oostzaan vijftig tijdelijke woningen neerzetten, maar met omwonenden en de gemeenteraad moet daarover nog het gesprek worden gevoerd. Eerst werd gewacht op de toestemming vanuit het provinciehuis in Haarlem.

Lees ook: Oostzaan wil 50 tijdelijke woningen in natuurgebied plaatsen. Voor maximaal tien jaar

De provincie heeft wel strenge voorwaarden aan het gebruik gesteld. ,,Met de inrichting van het gebied mag geen onomkeerbare aantasting plaatsvinden van het landschap. Dat geldt met name voor de natuurlijke veenwaterlopen en de onregelmatige strokenverkaveling die kenmerkend is voor het veenweidelandschap in Oostzaan en het habitat voor weidevogels in Wormerland’’, laat de woordvoerster weten.

De landschappelijke inpassing is verder zodanig dat ook de tijdelijke aantasting van het landschap, zowel op de bouwkavel als in de omgeving, zo beperkt mogelijk is. Na maximaal tien jaar worden binnen een termijn van zes maanden de gebouwen, verhardingen en andere voorzieningen verwijderd en de gronden in de oorspronkelijke toestand hersteld.

Net binnen