Als de omwonenden zelf moeten opdraaien voor het asbestvrij maken van hun perceel, gaat de gemeente Den Helder hen dat persoonlijk vertellen

Een medewerker van de firma Hein Heun aan het werk op de plek waar de brand heeft gewoed.© archieffoto RedMouse

Delano Weltevreden
Den Helder

Als verzekeraar Interpolis weigert de schade te vergoeden die is ontstaan door de brand bij bollenbedrijf Brouwer, gaat de gemeente Den Helder bij alle omwonenden langs om dat met hen te bespreken.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de Stadspartij. De omwonenden hebben zich beklaagd over de informatievoorziening vanuit de gemeente en de Omgevingsdienst. Door de brand is asbest op hun percelen beland. Volgens de wet zijn zij zelf verantwoordelijk voor het opruimen daarvan.

Omdat zij na bijna twee weken daar geen aanstalten toe maakten en de verzekeraar van Brouwer geen besluit nam over het vergoeden van de schade, heeft de gemeente de firma Hein Heun ingehuurd om de verontreinigde percelen te saneren.

Ook de locatie van de brand wordt door de deskundigen vrijgemaakt van asbest. Als Interpolis weigert de schade te vergoeden, draaien de omwonenden zelf op voor het schoonmaken van hun perceel hebben zij van de gemeente gehoord.

’Wanneer de verzekering van de familie Brouwer weigert de schade te vergoeden, gaan we bij alle betrokkenen langs en bespreken de situatie per geval. Het behoort ook tot onze wettelijke taak om hierin te voorzien’, schrijft het college aan de Stadspartij.

Net binnen