Plan voor goedkopere en sociale huurwoningen in Koggenland. Vrijkomende schoollocatie Avenhorn biedt ruimte aan 44 huizen

Het braakliggende terrein aan Het Veer in Avenhorn is een klassieke inbreilocatie.© Foto Mediahuis

De verschillende categorieën woningen die op de tekentafel liggen voor plan Het Veer in Avenhorn.© Illustratie Mark van Rijnbeek

Coen van de Luytgaarden
Avenhorn

De gemeente Koggenland heeft een plan voor 44 woningen in petto aan Het Veer in Avenhorn. Het betreft de locatie van de vrijgekomen basisscholen De Ieveling en De Overhaal die zijn opgegaan in kindcentrum De Droomgaard.

Dat blijkt uit het raadsvoorstel ’Het Veer Avenhorn’ dat volgende week ter tafel komt in de gemeenteraad van Koggenland. Hierin benadrukt het college niet alleen de noodzaak voor woningbouw. Erin staat ook dat er sterke behoefte is aan betaalbare woonruimte voor verschillende categorieën. Hieronder vallen zowel starters als senioren. Gesproken wordt over 27 goedkope koop en sociale huurwoningen, twaalf ’middeldure’ wooneenheden en vijf stuks in het hogere segment.

Lees ook: Omwonenden Het Veer Avenhorn mogen meepraten over woningbouw op schoollocaties

Op het plan is een planologische en financiële analyse losgelaten en die wijst uit dat deze variant het meeste kans maakt. Omwonenden en andere belangstellenden hebben in ruime mate bijgedragen aan de totstandkoming van het project, aldus het college. Ook een speciale informatieavond hierover in september 2020 heeft voor het noodzakelijke draagvlak gezorgd.

Lees ook: Koggenland vordert locaties afgeschreven basisscholen terug

Het plan is ontworpen door stedenbouwkundig bureau Mark van Rijnbeek. Die heeft opvallend veel groen ingetekend en heeft eveneens enkele illustratieve afbeeldingen bijgevoegd van de woningen die hij in gedachte heeft.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het project van bovenaf gezien zoals het op de tekentafel ligt bij stedenbouwkundigbureau Mark van Rijnbeek.© Illustratie Mark van Rijnbeek

Zo heeft hij zogeheten ’seniorenappartementen in urban villa van drie bouwlagen’ in gedachte. Voorts liggen er ’tien rug-aan-rug starterswoningen op de tekentafel, alsmede een aantal rijwoningen die zich kenmerken door strakke lijnen met duidelijke beïnvloeding van retrostijl. Opvallend hierin zijn voorgevels met verticale dakpanconstructies.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het braakliggende terrein aan Het Veer in Avenhorn is een klassieke inbreilocatie.© Foto Mediahuis

Dat Koggenland betaalbaar kan bouwen, is het resultaat van eigen beleid, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

(Tekst gaat door onder de foto)

De raad Koggenland vergadert maandag over het ontwerp.© Foto Mediahuis

Hierin hamert het college namelijk op de verwerving van strategische grondposities om er in eigen beheer woningen te realiseren. Dit streven staat als volgt geformuleerd: ’De ontwikkeling en kansen voor passende woningbouw op eigen grondposities is wenselijk.

De gemeente blijft actief zoeken naar passende grondposities om deze te verwerven en wanneer nodig te ontwikkelen. Om zelf de regie te houden, streven we er zoveel mogelijk naar ook zelf de grondexploitatie uit te voeren en autonoom opdrachtgever te zijn voor de bouw’.

Lees ook: Wooncomplex Aventuur in Avenhorn voor meer generaties krijgt al vorm

Met de presentatie van ambitieuze plannen als deze, keert de lokale politiek in feite terug naar het aloude fenomeen inbreilocaties die rond de eeuwwisseling gemeengoed was. Met name toen in het verleden vervallen fabrieksgebouwen het veld moesten ruimen, maakten veel gemeenten van de gelegenheid gebruik er woningen te bouwen.

Net binnen