Woningcorporaties manen nu ook provincie om slagvaardiger te zijn

Er moet veel gebouwd worden de komende jaren.© Foto Mediahuis

Eric Molenaar
Hoorn

In navolging van West-Friese woningcorporaties en huurdersorganisaties, die de zeven gemeenten in de regio hebben gemaand de handen ineen te slaan om de bouw van nieuwe huizen te versnellen, hebben de Noord-Hollandse corporaties nu de provincie aangespoord om slagvaardiger te zijn.

Het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad heeft, namens alle corporaties in Noord-Holland, Gedeputeerde Staten een brief geschreven over het provinciale bod voor de woningbouw, dat op verzoek van de minister wordt opgesteld. De kritiek gaat onder meer over de hardheid van de plannen (’slechts eenderde is hard’) en het percentage sociale huur in de geplande woningen (’minder dan de landelijk afgesproken 30 procent, bijna de helft is dure koop en dure huur’).

De provincie zou meer moeten doen om zowel het Rijk als de gemeenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en meer de regie moeten pakken. Dat laatste kan bijvoorbeeld door het afkeuren van bestemmingsplannen waarmee niet wordt voldaan aan de eis van 30 procent sociale woningbouw. ,,De corporaties zeggen toe: kom ons hier tegemoet bij het vervullen van de randvoorwaarden en wij zorgen ervoor dat de betaalbare woningen er komen’’, aldus platformdirecteur Anne-Jo Visser namens de corporaties.

Lees ook: Huurdersorganisaties sturen brandbrief naar gemeentebesturen van West-Friesland: ’Ernstige zorgen over groeiende woningnood en oplopend tekort aan sociale huurwoningen’

Net binnen