’Daklozenteller’ in Den Helder slaat uit. 42 inwoners hebben geen dak boven hun hoofd

De Maaskampkazerne aan de Nieuweweg.© Archieffoto

Hans Brandsma
Den Helder

Het aantal geregistreerde daklozen in Den Helder is met bijna veertig procent gestegen. Momenteel zijn er 42, precies een jaar geleden stond de teller op 26.

Het leidt ook tot meer overlast, zo blijkt uit beantwoording van het college op vragen die Behoorlijk Bestuur had gesteld. ,,De Helderse samenleving ervaart de overlast van de groep zwervende dak- en thuislozen als steeds groter. Er worden veel meldingen gedaan bij de politie. Daarnaast wordt de GGD regelmatig ingeschakeld. Dit vraagt veel van de capaciteit van deze organisaties en leidt tot hogere kosten.’’

Uit een recente inventarisatie blijkt dat het aantal daklozen binnen een jaar is toegenomen van 26 naar 42. ,,Dit is het aantal mensen dat een dak boven zijn hoofd nodig heeft. Uit succesvolle projecten in de gemeenten Hilversum, Dordrecht, Utrecht en Eindhoven is gebleken dat het aantal van tien units per project optimaal is.’’

Daarmee doelt de gemeente op het versterkingsplan zoals dat door het Rijk is opgedragen. ,,In juni hebben wij de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het project Ankerplaatsen, een deelproject binnen het plan van aanpak.’’

De Ankerplaatsen zijn wooneenheden die mogelijk bij de voormalige Maaskampkazerne aan de Nieuweweg komen. Volgens Behoorlijk Bestuur zou het tot overlast voor omwonenden leiden. Het college weerspreekt dat. Als de Ankerplaatsen niet tot stand komen zal de overlast verder toenemen en het veiligheidsgevoel juist afnemen. Ook zou er een risico ontstaan voor ernstige veiligheidsincidenten.

Net binnen