Premium

Worden de verkochte woningen aan de Ericastraat in Baarn nog wel gebouwd? En hoeveel meer kost het dan? Kopers in grote onzekerheid nu contract met bouwbedrijf niet meer bestaat

De sloop aan de Ericastraat is bijna klaar, maar van bouwrijpe grond is nog lang geen sprake.

De sloop aan de Ericastraat is bijna klaar, maar van bouwrijpe grond is nog lang geen sprake.© foto caspar huurdeman

Eric Lorier
Baarn

Het doorgaan van de 28 nieuwbouwwoningen aan de Ericastraat in Baarn staat op losse schroeven. De overeenkomst met het bouwbedrijf was voorwaardelijk (onder opschortende voorwaarden) gesloten waarbij de grond binnen negen maanden bouwrijp geleverd diende te worden. De grond is volgens het bouwbedrijf echter niet tijdig bouwrijp geleverd. Gevolg: er is geen bouwer meer.

Net binnen