Amsterdam tekent de windmolens in en de hoogste komen het dichtst bij Zaandam en Oostzaan

Rob Swart
Zaanstreek

Amsterdam Wind gaat komende zomer onderzoeken welke opstelling het beste is voor windmolens rond de Noorder-IJplas. Bij de drie opties staan de hoogste turbines het dichtst bij Zaandam en Oostzaan.

Het hart van de grootste molens staat 120 meter boven de grond en daar hangt een rotor aan met een diameter van 160 meter. Dat betekent een totale hoogte van tweehonderd meter. Twee ervan staan ingetekend aan de oostkant van de Noorder-IJplas, de derde zou zuidelijker moeten komen, op het kruispunt van de plas en het Noordzeekanaal.

Er zijn ook varianten met kleinere windmolens van maximaal 150 meter. Die staan op dezelfde plaatsen ingetekend, en langs het Noordzeekanaal tegenover de Mercuriushaven.

Het onderzoek van de komende maanden richt zich op de milieueffecten van de verschillende opstellingen. Daarin wordt ook een vierde scenario onderzocht waarbij geen windmolens worden geplaatst.

Lees ook: Vrees voor windreuzen bij de Noorder IJ-plas blijft: ’Ons standpunt is dat die veertig windmolens in het Westelijk Havengebied wel genoeg zijn’

De drie alternatieven die onderzocht worden, voldoen volgens Wind Amsterdam allemaal aan de wettelijke eisen en beperkingen. Volgens de initiatiefnemer heeft bij de keuze voor de plaatsen ook de inbreng van de omgeving een belangrijke rol gespeeld.

Zaanstad heeft geprotesteerd tegen de komst van windmolens bij de Noorder-IJplas omdat de aangrenzende Achtersluispolder de komende jaren een woongebied moet worden. Het neerzetten van windmolens die te zien en te horen zijn, is voor die ontwikkeling niet goed, zegt de gemeente.

Amsterdam wil graag windmolens hebben maar is niet de partij die uiteindelijk over de vergunning beslist. Dat is de provincie.

Net binnen