Wormer wil af van overlast door voetbalkooi: gemeente wil 75 mille steken in nieuw exemplaar

De voetbalkooi op het complex van WSV’30 zorgt voor nogal wat overlast.

De voetbalkooi op het complex van WSV’30 zorgt voor nogal wat overlast.© Foto Cyclomedia

Robert Jan van der Woud
Wormer

De gemeente Wormerland wil de voetbalkooi naast het complex van voetbalvereniging WSV’30 voor 75.000 euro vervangen. De nieuwe kooi moet ertoe leiden dat de overlast door de voetbalkooi vermindert. Bewoners klagen nu steen en been over geluidshinder.

De kooi is eigendom van de gemeente, maar de buurt is niet blij met het ding. Er wordt geklaagd over geluidsoverlast doordat voetballen tegen de hekken worden geschoten, maar er wordt ook met fietsen en brommers in de voetbalkooi gereden. ,,De voetbalkooi heeft een grote aantrekkende werking die overlast met zich meebrengt’’, concludeert het college op basis van de meldingen. De situatie wordt dermate serieus genomen, dat het college vindt dat er prioriteit gegeven moet worden aan het zoeken van een oplossing die de overlast kan verminderen.

Na gesprekken met de buurt wil de gemeente toe naar gezamenlijk beheer van de toekomstige voetbalkooi door zowel gemeente als bewoners en voetbalvereniging. De kooi moet bovendien echt geluidsarm zijn. De doelen zitten nu vast aan het hek, waardoor de boel extra trilt en herrie maakt. Met name oudere jongeren schieten zo hard tegen een bal dat het soms een oorverdovend kabaal is. De toekomstige kooi moet wat de buurt betreft afsluitbaar zijn en voorzien worden van een draaideur zodat er geen scooters op kunnen. De hekken rond de kooi moeten ook hoog genoeg zijn zodat jongeren er ’s avond laat, als de kooi afgesloten is, niet overeen kunnen komen.

Een alternatief om de overlast te verminderen, is volgens de gemeente niet voorhanden. ,,Opvoeren van toezicht en handhaving is onmogelijk om een beheersbare situatie te krijgen, nog daargelaten dat daar ook geen personele capaciteit voor beschikbaar is bij politie en BOA’s. Het geheel verwijderen van de voorziening wordt niet als een geschikt alternatief gezien.’’

De gemeenteraad moet de investering nog wel goedkeuren.

Net binnen