Premium

Dwarsdoorsnede iconische Omringdijk blootgelegd. Historische waterkering biedt uniek inkijkje voor publiek

Een soortgelijke dwarsdoorsnede zoals deze van de dijk wil Archeologie West-Friesland ook in Aartswoud gaan tonen.© Foto Archeologie West-Friesland

Coen van de Luytgaarden
Aartswoud

Voor wie de Westfriese Omringdijk van binnen wil zien, dient zich een unieke mogelijkheid aan. Archeologen graven het dijklichaam bij Aartswoud zodanig af, dat alle historische lagen voor even zichtbaar zijn.

Net binnen