Angsten, drank en drugs; jongeren Noord-Holland Noord in toenemende mate ongelukkig

Jongeren Noord-Holland Noord zijn in toenemende mate ongelukkig.

Jongeren Noord-Holland Noord zijn in toenemende mate ongelukkig.© Archieffoto jjfoto.nl / Jan Jong

Lars van der Bel
Den Helder

Jongeren in Noord-Holland Noord hebben steeds meer te maken met mentale problemen. Dat blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 waarin de geestelijke gezondheid van bijna zesduizend leerlingen uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs is getoetst.

Wat vooral opvalt is dat jongeren in 2021 meer te maken kregen met problemen als eenzaamheid, somberheid en angst, dan vóór de coronaperiode. Ook gebruiken zij vaker drank en drugs en geven zij te kennen minder gelukkig te zijn dan hun leeftijdsgenoten in het jaar 2019.

Waar in 2019 nog 81 procent van de tweede en vierde klassers uit het voortgezet onderwijs aangaf gelukkig te zijn, is dit in het najaar van 2021 gedaald tot 78 procent. Hoewel dit verschil te relativeren valt, geven statistieken als het gaat om zelfkastijding en suïcidegedachten een duidelijkere impressie van de ernst van deze zaak. Bijna één op de tien heeft zichzelf het afgelopen jaar verwond. Ruim één op de vijf jongeren geeft aan in deze periode suïcidegedachten te hebben gehad. Deze cijfers zijn hoger dan tijdens de meting in 2019.

Drank en drugs

In navolging van de mentale problemen is ook het gebruik van genotmiddelen toegenomen. Zo zijn er meer jongeren die roken dan in 2019 en laat de monitor ook een toename aan regelmatige alcoholinname zien.

(Tekst gaat door onder de foto)

Jongeren Noord-Holland Noord gebruiken meer genotmiddelen.

Jongeren Noord-Holland Noord gebruiken meer genotmiddelen.© Archieffoto

De gebeurtenissen van tijdens de coronaperiode kunnen hier niet los van worden gezien en blijken een grote impact te hebben gehad op de geestelijke gezondheid van jongeren. Ruim één op de vijf geeft aan nog hinder te ondervinden van ervaringen met quarantaineverplichtingen, coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en ziekte of overlijden van een naaste (al dan niet door corona).

Afwijking

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is het resultaat van een onderzoek dat normaal gesproken eens in de vier jaar wordt gehouden naar de gezondheid, het welbevinden en de leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs. Vanwege de coronaperiode is er in het najaar van 2021 een extra editie van dit onderzoek ingelast.

In de vergelijking met voorgaande, ’reguliere’ onderzoeken is te zien dat ook onder jongeren elders in het land een toename van geestelijke problemen valt te ontwaren. Waar Noord-Holland Noord in afwijkt, ook in de perioden hiervoor, is dat jongeren over het algemeen iets ongelukkiger zijn en meer drinken, roken en drugs gebruiken dan jongeren in de rest van het land.

De monitor moet een aanzet zijn om de problematiek beter onder ogen te krijgen en meer in te zetten op veerkracht. Het vergroten van veerkracht en de mogelijkheid die dit geeft tot het overwinnen van persoonlijke problemen, ziet de GGD als grootste troef.

Net binnen