Kuilenkrans uit de Midden-Bronstijd gevonden bij archeologisch onderzoek in Oosterend - update

Een overzicht van de kuilenkrans in Oosterend.

Een overzicht van de kuilenkrans in Oosterend.© Foto Gemeente Texel/Archeologie West-Friesland

Anja Roubos
Oosterend

Achter dorpshuis De Bijenkorf in Oosterend is bij archeologisch onderzoek een kuilenkrans aangetroffen die dateert uit de Midden-Bronstijd (1800-1100 voor onze jaartelling).

De krans bestaat uit ovale kuilen en heeft een totale diameter van vier meter. Sander Gerritsen van Archeologie West-Friesland, die het onderzoek uitvoert, vergeleek de sporen met andere opgravingen op Texel, met name die aan de Beatrixlaan in Den Burg, om ze te dateren.

Over de functie van dergelijke structuren is veel discussie gevoerd. Aangenomen wordt dat ze een magisch-religieuze betekenis hadden. ,,Misschien hebben ze iets te maken het claimen van de grond, bijvoorbeeld bij het in gebruik nemen van akkergrond. Vergelijkbare, grotere structuren worden rond grafheuvels teruggevonden’’, zegt Gerritsen.

Graszoden

Mogelijk is de grond die vrijkwam bij het graven van de kuilen gebruikt om binnen de krans een kleine heuvel op te werken die was afgedekt met graszoden en op een grafheuvel lijkt. Dat zou verklaren waarom een latere greppel precies om de krans heen loopt. Wellicht dateert de greppel uit de Midden- of Late IJzertijd, in de laatste 500 jaar voor onze jaartelling.

Het onderzoek heeft aangetoond dat dit deel van Oosterend in de prehistorie wel werd gebruikt, maar vermoedelijk niet werd bewoond. Er zal in de nabije omgeving wel bewoning zijn geweest.

(Tekst loopt door onder de foto)

De aanleg van de sleuven.

De aanleg van de sleuven.© Foto Gemeente Texel/Archeologie West-Friesland

Zeewater

Tijdens het onderzoek zijn ook sporen van de strijd tegen het oprukkende zeewater in de late Middeleeuwen gevonden. ,,We vonden met klei gevulde geulen die door het dekzand zijn heengespoeld, het ziet eruit als een soort slufter’’, vertelt de archeoloog.

Hij had wel verwacht op deze locatie iets aan te treffen: ,,Vooral omdat het in de buurt is van een laat-middeleeuwse boerderij die in 1999 werd gevonden aan de Cor Bremerstraat, en ten zuiden van de vroegere Herenweg, een soort dijkje dat tussen de Harkebuurt en Oost liep. De ligging op de flank van een dekzandrug maakte de aanwezigheid van sporen uit de prehistorie eveneens waarschijnlijk.’’

Het archeologisch onderzoek is gedaan omdat hier nieuwbouw gepland staat. Achter het dorpshuis komen 21 sociale huurwoningen, vier koop- of huurwoningen in de vrije sector en drie vrije kavels. De sporen worden gedigitaliseerd en gearchiveerd en leveren volgens de gemeente geen vertraging op voor de woningbouw.

Update

Dit artikel is op de dag van publicatie aangevuld met informatie van Archeologie West-Friesland.

Lees ook Oosterend is het oudste dorp van Texel, blijkt uit archeologisch onderzoek. De bewoning dateert uit de IJzer- of Romeinse tijd, vanaf 500 voor onze jaartelling

Net binnen