Oosthuizer bevolking zal beter worden geïnformeerd over de plannenmakerij rond het oude gemeentehuis

Het leegstaande voormalige gemeentehuis van Oosthuizen.

Het leegstaande voormalige gemeentehuis van Oosthuizen.© Foto Marcel Molle

Hans Swierstra
Oosthuizen

De inwoners van Oosthuizen moeten beter geïnformeerd worden over de plannen met het oude gemeentehuis en het plein waarop dat staat. Tot die conclusie kwam de gemeenteraad van Edam-Volendam donderdagavond.

Het was de voorbije week een partijtje ’elkaar vliegen afvangen’ geworden tussen de VVD en Zeevangs Belang. Eerstgenoemde partij had bij monde van raadslid Dorèthy opgeroepen om nu eens snel de plaatselijke bevolking in te lichten over wat er daadwerkelijk met het oude gemeentehuis gaat gebeuren. Zeevangs Belang verklaarde daarover al langer met het college van B en W in overleg te zijn en was gepikeerd over het feit dat de coalitiegenoot zich er nu mee ging bemoeien. Dat zou de zaak geen goed doen, verklaarde voorman Dirk Dijkshoorn. Wellicht zou zelfs een van de beoogde kopers van het pand kunnen afhaken. Met name de vestiging van een gezondheidscentrum zou dan in gevaar kunnen komen.

Bezwaarmakers

Beide partijen dienden moties in, die eigenlijk hetzelfde doel hadden en nauwelijks van elkaar verschilden. In elk geval willen ze dat er snel duidelijkheid wordt verschaft en dat zich binnen afzienbare tijd in elk geval zorg kan vestigen in het pand. Het pand is verkocht aan een groep, bestaande uit zorgverleners en twee horeca-ondernemers, maar de overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. Er zijn drie bezwaarmakers die niet willen dat er horeca in het gebouw komt, waardoor er vertraging is opgetreden. Maar daarvan zijn volgens Van Raaij veel Oosthuizenaren niet op de hoogte.

Volgens de wethouders Hans Schütt (gaat over het gebouw) en Wim Runderkamp (invulling van het plein) is er al participatie gaande en komt er straks duidelijk informatieverschaffing. ,,Ik kan zeggen dat beide moties al in uitvoering zijn’’, verklaarde Runderkamp. Toegezegd is dat alle inwoners binnenkort toegang tot alle mogelijke informatie krijgen.

Net binnen