Expoost en museum samen in Statenpoort, ’de nieuwe culturele hotspot van Hoorn’

De Statenpoort

De Statenpoort© Archieffoto

Eric Molenaar
Hoorn

Zowel pop-upmuseum Expoost als het Westfries Museum krijgt tijdelijk onderdak in de Statenpoort. Dit in verband met de verbouwing van het museum.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een projectplan dat het museum en Expoost samen hadden ingediend.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het Westfries Museum wordt ingrijpend verbouwd. Het pand rechts, waar het licht brandt, wordt nu gebruikt door Expoost maar wordt bij het museum getrokken.

Het Westfries Museum wordt ingrijpend verbouwd. Het pand rechts, waar het licht brandt, wordt nu gebruikt door Expoost maar wordt bij het museum getrokken.© Foto Benno Ellerbroek

De suggestie om voor Expoost een vervangende locatie te zoeken kwam in september 2021, toen de gemeenteraad besloot over de restauratie en vernieuwing van het Westfries Museum, van Hoorn Lokaal, PvdA en Fractie Tonnaer. Expoost is nu gehuisvest in Roode Steen 15, dat bij het Westfries Museum wordt getrokken.

Het Westfries Museum en Expoost hebben gezamenlijk een projectplan ingediend, waaruit blijkt dat zij graag samen (tijdelijk) gehuisvest willen worden in de Statenpoort. Die kan volgens hen ’de nieuwe culturele hotspot van Hoorn’ worden, ’met een combinatie van historie en hedendaagse kunst, lering en vermaak, verwondering en verrassing.

De Statenpoort is eigendom van de gemeente. Omdat het museum volledig onder de gemeentelijke organisatie valt hoeft dit geen huur te betalen. Expoost betaalt voor 12 maanden 25.800 euro, maar krijgt dat bedrag als subsidie. Voor Expoost wordt voorlopig uitgegaan van een huurperiode van twaalf maanden.

Expoost verhuist al snel naar de Statenpoort, omdat zij per 22 februari de huidige huisvesting moeten verlaten. Het Westfries Museum heeft de verhuizing naar de Statenpoort gepland in januari 2023.

Net binnen