Mercuur heeft mooie ligplaats in het Dok van Perry. ’Na asbestsanering weer terug in Zeeland’

De Mercuur in het dok. Achter zijn de loodsen zichtbaar waar diverse marineschepen gebouwd zijn.© Foto Museumschip

Arie Booy
Den Helder

De oude mijnenveger Mercuur heeft eindelijk een prominente ligplaats gekregen. Het voormalige torpedowerkschip is verhaald naar het Dok van Perry in hartje Vlissingen.

Net als de in het Helderse werfkanaal liggende veger Hoogeveen is de Mercuur in beheer bij een stichting van vrijwilligers. De Stichting Behoud Maritieme Monumenten besloot in 2015 te stoppen met de exploitatie van het schip als militair maritiem museum, nadat er asbest was aangetroffen. Dat moet geen geheim geweest zijn, want elk marineschip uit die tijd was vergeven van het brandwerende materiaal.

Het vaartuig werd weer overgedragen aan de marine en kwam in Den Helder te liggen. Defensie liet het schip een asbestsanering ondergaan en heeft het daarna definitief overgedragen aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen. Nu heeft de Mercuur in het Dok van Perry ook een goede ligplaats gekregen. Het dok kan immers worden drooggezet voor onderhoud en het onderwater schip kan dan worden gezien door het publiek.

Het van oorsprong Amerikaanse schip kwam na de oorlog in Nederlandse dienst. Als mijnenveger maakte het deel uit van de Onversaagdklasse. Daarna werd het schip omgebouwd tot torpedowerkschip Mercuur. Ook het huidige werkschip van de Onderzeedienst draagt die naam.

Net binnen