Zaanstad wijst nogmaals op de overlast van Schiphol

Zaanstad wil af van de nchtvluchten.

Zaanstad wil af van de nchtvluchten.© foto wfa

Frans van den Berg
Zaanstad

Soms is het nog even nodig om je standpunt te verhelderen, zoals in dit geval hoe Zaanstad over Schiphol denkt.

Op 14 oktober stuurden MKB-Nederland en VNO-NCW een manifest naar de informateurs waarin toenemende zorgen werden geuit over het vestigingsklimaat in Nederland. Er werd daarin ook gerefereerd aan een eerder manifest dat Zaanstad had ondertekend. Maar dat wil niet zeggen dat Zaanstad het op alle punten eens is met de de werkgeversorganisaties en al helemaal niet als het gaat om Schiphol, zo laat Zaanstad in een brief aan de werkgevers weten.

Zaanstad staat op het standpunt dat Schiphol in ieder geval tot 2023 niet mag groeien en dat de hinder van Schiphol af moet nemen, onder andere door het afschaffen van nachtvluchten. Het beschermen van de gezondheid en de leefkwaliteit moet een veel prominentere rol krijgen in de discussie over Schiphol. Daarnaast wil Zaanstad dat op kortere afstanden meer wordt ingezet op het vervangen van vluchten door de trein. Daar is ook bij de minister op aangedrongen.

Net binnen