Geen verkeersregelaars of alternatief fietspad tijdens bouw datacenter Microsoft. Cultuurweg blijft nog jaren afgesloten

Winnie van Galen
Middenmeer

De Cultuurweg in Middenmeer blijft afgesloten voor fietsers en wandelaars tijdens de aanleg van een datacenter voor Microsoft.

Dit heeft het college geantwoord op vragen van Senioren Hollands Kroon (SHK). Volgens het college is de afsluiting nodig uit het oogpunt van veiligheid. Vanwege het verleggen van wegen, het aanleggen van kabels en de bouw van het datacenter zelf, zal de Cultuurweg zo’n twee jaar zijn afgesloten.

De suggestie van SHK verkeersregelaars neer te zetten voor een veilige doorgang van fietsers en wandelaars, daar gaat het niet van komen. „Een verkeersregelaar is geen werkbare optie. Niet alleen omdat het bouwverkeer te intensief zal zijn, maar ook omdat de weg niet voldoende veilig kan worden ingericht tijdens de bouw. Er zal door het bouwverkeer veel troep of modder op de weg liggen. Ook buiten werktijden en in het donker zullen onveilige situaties ontstaan”, aldus de gemeente.

Nieuw fietspad

Het plan voor een tijdelijk nieuw fietspad door de berm van de weg, daar bleek vanwege allerlei werkzaamheden geen ruimte voor te zijn.

Tijdens de bouw zullen er naar verwacht zo’n 13.500 vrachtwagens van en naar de bouwplaats rijden met daarnaast zo’n 26.000 verkeersbewegingen met personenwagens of busjes voor personeel en kantoor.

Omleidingsroute

Zolang de Cultuurweg is afgesloten rijden fietsers is er een omleidingsroute via de Flevoweg beschikbaar. „We zijn in overleg om het resterende stukje fietspad tussen het fietstunneltje in Middenmeer (onder de A7 door) en het fietspad langs de Flevoweg op korte termijn alsnog aan te leggen. Dit is niet noodzakelijk voor de omleiding of de veiligheid, maar het is wel een permanente verbetering van de situatie voor fietsers ter plaatse”, aldus de gemeente.

Net binnen