36 wapens ingeleverd bij vier IJmondgemeenten tijdens Week van de Veiligheid, het merendeel messen

Mensen konden messen inleveren tijdens de Week van de Veiligheid.

Mensen konden messen inleveren tijdens de Week van de Veiligheid.© archieffoto Michel van Bergen

Pieter van Hove
IJmond

Tijdens de Week van de Veiligheid zijn er 31 messen en vijf overige wapens afgeleverd op verschillende locaties bij de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

De 36 ingenomen wapens werden gedeponeerd in de vergrendelde bakken op politiebureaus, gemeentehuizen, een aantal jongerencentra en een wijkpunt van Handhaving. De inleveractie had het doel om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen en de gevaren van steekwapenbezit.

Het inleveren van wapens is onderdeel van een landelijke actie ’Drop je knife, doe wat met je life’ en sloot aan bij de IJmondiale campagne YouChoose. „De grootste winst van deze actie is vooral de media-aandacht en de gesprekken die dit heeft opgeleverd”, aldus Maarten Boeren, operationeel expert jeugdpolitie.

In de IJmond blijven diverse instanties vanuit het actieplan Wapens en Jongeren aandacht vragen voor de gevaren van steekwapenbezit. Zo geeft Halt voorlichtingslessen ’wapens & geweld’ op middelbare scholen in de IJmond. Dit om bewustwording te vergroten en het gesprek aan te gaan met elkaar.

Burgemeester Frank Dales van Velsen ging tijdens de Week van de Veiligheid bij een les maatschappijleer met jongeren in gesprek over de gevaren van (steek)wapens. Ook de IJmondiale campagne YouChoose is onderdeel van het actieplan Wapens en Jongeren.

Net binnen