Dubbele moord uit 1896 gezien door bril van huidige rechtspraak. Historisch boek over ’Bestuur en Rechtspraak in Schagen’ verschijnt op 23 oktober

Richard Zut
Schagen

Er komt een historisch boek uit met als titel ’Bestuur en Rechtspraak in Schagen’. Zaterdag 23 oktober om 15.30 uur wordt deze uitgave van de Historische Vereniging Schagen feestelijk ten doop gehouden bij boekhandel Plukker.

Het boek is geschreven door Karel Numan en Ruud van de Pol. Zij hebben beiden al meerdere publicaties op hun naam staan over de historie van Schagen, onder andere in verenigingsblad De Kakelepost.

Tijdens de presentatie vertelt Karel Numan als medeauteur over het ontstaan van rechtspraak in het middeleeuwse Schagen. Hij deelt tevens met collega Ruud van de Pol gesigneerde exemplaren van het boek uit op deze dag waarop de verkoop start. De prijs is 15 euro en het boek is verkrijgbaar bij Plukker. Het is tevens te bestellen via kakelepost@gmail.com.

Huidige rechtspraak

Komende zaterdag geeft oud-(jeugd)Officier van Justitie Rienk Mud aan de hand van een casus uit het verleden (Dubbele moord in Schagen, 1896) aan hoe de veroordeling door de bril van de huidige rechtspraak zou worden beoordeeld. Het geeft een inzicht hoe de rechtspraak in elke tijd andere normen en waarden hanteert.

Schagen heeft vanaf het begin van haar bestaan bestuur en rechtspraak gekend. Bestuur en rechtspraak hebben in de loop der tijd grote wijzigingen ondergaan, maar hoe zat het bestuur in elkaar en welke vormen van rechtspraak heeft Schagen gehad? Daarover gaat dit boekwerk.

Net binnen