VS gaan humanitaire hulp bieden volgens Taliban

ANP Producties | Bron: ANP

De Verenigde Staten hebben de Taliban tijdens rechtsreeks overleg laten weten dat ze humanitaire hulp aan Afghanistan gaan geven en ook hulporganisaties die er actief zijn zullen helpen. Dit hebben althans onderhandelaars van de Taliban in Qatar gezegd na hun eerste directe overleg met de Amerikanen sinds die hun laatste bolwerk in het land, de luchthaven van Kabul, 30 augustus verlieten.

De Taliban hebben beloofd "transparant humanitaire hulp te zullen leveren aan mensen die dat nodig hebben", De hulp zou geen onderdeel van de politiek mogen worden.

Maar de Amerikaanse gesprekspartners noemden de eerste overlegronde met de Taliban afgelopen weekend enkel "openhartig en professioneel". De VS herhaalden echter dat zij de Taliban zullen beoordelen op hun daden, niet slechts op hun woorden. Washington gaat in ieder geval niet over tot erkenning van de Taliban als wettige regering.

Topconferentie

Volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken focuste de delegatie van de VS zich bij de gesprekken vooral op thema's als veiligheid en terrorismedreiging. Ook de noodzaak van een veilig vertrek uit het land voor Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen kwam aan bod. De mensenrechtensituatie was eveneens een agendapunt, onder meer de positie van vrouwen.

De Taliban dringen er bij de VS ook op aan de Afghaanse financiële tegoeden vrij te geven. Sinds de machtsovername van de Taliban is ongeveer 9 miljard dollar aan banktegoeden in het buitenland bevroren. Maar daar lijken de VS niet op in te gaan. Dinsdag is er een digitale topconferentie van de G20 onder Italiaans voorzitterschap over Afghanistan. Op de ingelaste top wordt er waarschijnlijk gesproken over wat voor betrekkingen de internationale gemeenschap met de Taliban moet aanknopen. Er dreigt een ramp, onder meer wat de voedselvoorziening en de gezondheidszorg betreft. Tal van mogendheden vrezen de komst van miljoenen Afghaanse vluchtelingen.

Net binnen