Onderzoeksraad breidt ’Tata-onderzoek’ uit naar Dordrecht en Nijmegen

Ivo Laan
Den Haag

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) breidt het lopende onderzoek naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen uit naar Dordrecht en Nijmegen.

In april begon de raad al een onderzoek naar de effecten van de productie van Tata Steel voor omwonenden. In de twee gebieden die nu worden toegevoegd bestaan ook zorgen over de gevolgen van de uitstoot. Het gaat om Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen.

Met de uitbreiding van het onderzoek kunnen bredere lessen geleerd worden die ook toepasbaar zijn op andere regio’s, schrijft de onafhankelijke onderzoeksinstantie.

Over Chemours en de asfaltcentrale bestaan net als bij Tata zorgen over de gevolgen van de uitstoot voor de gezondheid. Zo adviseert het RIVM omwonenden van Chemours om geen groente uit de tuin te eten. En bij de asfaltcentrale zijn de normen voor de uitstoot van gifstoffen met een factor zeventien overschreden.

Het was al de bedoeling om het onderzoek uit te breiden toen de OVV in april bekendmaakte de effecten van staalbedrijf Tata te onderzoeken. Rondom de staalfabriek lopen omwonenden een hogere kans op longkanker, zo bleek uit onderzoek. En het RIVM constateerde onlangs dat in de hoeveelheid neergedaalde stof meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen zijn gevonden, dan buiten de IJmond. In Wijk aan Zee werden de hoogste waarden gemeten. Metalen zoals ijzer, mangaan, vanadium en chroom en PAK zijn daar twintig tot honderd keer meer gemeten dan op plekken buiten de IJmond. ’Ongewenst’, vindt het RIVM voor de gezondheid van kinderen. Het RIVM concludeerde eerder al dat er in de IJmond meer acute klachten gemeld worden bij de huisarts en de luchtkwaliteit vaker matig tot onvoldoende is.

Net binnen