Krijgt Wienen zijn tweede termijn of krijgen wij een vrouw? (Opinie)

Ralph Mooijekind.

Ralph Mooijekind.© Archieffoto United Photos

Ralph Mooijekind

Geachte commissaris van de koning Arthur van Dijk,

Vandaag (zie onderaan, red.) ontvangt u Haarlemse raadsleden om te spreken over de mogelijke herbenoeming van burgemeester Wienen. Herbenoeming is het uitgangspunt en Wienen heeft al laten weten dat hij door wil.

Ik vind het jammer dat ik niet mee mag beslissen. De afgelopen vijf jaar kreeg ik veel te maken met de burgemeester.

Dat Wienen een moedig man is, liet hij zien in zijn vorige gemeente Katwijk, waar hij zich tegen de wens van sommige bewoners in hard maakte voor een asielzoekerscentrum in zijn gemeente. Hij bewees het ook in Haarlem. Hier kreeg hij te maken met bedreigingen en moest onderduiken. Toch wilde hij van geen wijken weten, en werkte door met beveiligers in zijn kielzog. Wienen kreeg nationale bekendheid, werd symbool voor het geweld tegen het openbaar bestuur en nam namens alle andere bedreigde burgemeesters de Machiavelliprijs in ontvangst.

Maar dat een moedig karakter niet automatisch leidt tot een vaardig bestuurder, heeft Wienen ook bewezen. Hij kwam de afgelopen vijf jaar regelmatig in het nieuws door zijn eigenwijze bestuursstijl.

Zonder overleg met de belangenvereniging wilde hij in Haarlem de minimumleeftijd voor sekswerkers verhogen van 18 naar 21 jaar. Ook meldde Wienen de gemeente aan voor het experiment om boa’s uit te rusten met een wapenstok, zonder overleg met de gemeenteraad, die zich eerder kritisch toonde.

Politiek

Wienen liet ook de Dreef asfalteren zonder de uitkomst af te wachten van een lopend integriteitsonderzoek. Hij stelde een stadsdichter aan waarvoor geen draagvlak bleek. Tot slot zette hij mensen uit hun woonruimte in de Waarderpolder, die daar in strijd met het bestemmingsplan verbleven. De gemeenteraad zat ermee in hun maag, en verzocht de burgemeester uitdrukkelijk coulant te zijn. Daar kwam niets van terecht.

Wat mij irriteert aan de bestuursstijl van Wienen is dat hij politiek bedrijft om zijn eigen ideeën te kunnen uitvoeren. Een burgemeester staat als voorzitter van de gemeenteraad boven de partijen en bedrijft geen (partij)politiek. Maar Wienen heeft daar blijkbaar niet altijd een boodschap aan. Zo koos hij als maatregel tegen de anti-abortusdemonstraties bij Beahuis & Bloemenhove voor demonstratievakken op steenworp afstand van de kliniek. Dit tegen de uitdrukkelijke wil van de gemeenteraad in.

Voor het functioneren van een democratie zijn openheid en integriteit belangrijke voorwaarden. En juist op deze onderwerpen is Wienen voor mij door het ijs gezakt. Ik ben zelf al jaren verwikkeld in discussies met hem over integriteitsmeldingen en Wobverzoeken. Ook heeft hij de twee oud-raadsleden die het Meldpunt Integriteit hadden helpen opzetten, inzage geweigerd in de stukken over de afhandeling van integriteitsmeldingen - zelfs onder geheimhouding. Zijn onverzettelijkheid strandde pas bij de Raad van State.

Eigenzinnig

Wij leven in een tijd waarin veel gaat veranderen. Denk aan de broze sociale structuren en het klimaat dat gedragsverandering afdwingt. Ik geloof niet dat Wienen uitverkoren is om deze Haarlemse transitie in goede banen te leiden. Daarvoor blijkt hij te eigenzinnig en vaart hij te veel op zijn eigen kompas.

Deze tijd vraagt om inspirerend leiderschap. En daarvoor moeten we op zoek naar iemand anders, ik denk een vrouw. Het huidige college van b&w in Haarlem bestaat uit vijf mannen en één vrouw. Een vrouw als burgemeester zorgt er voor dat in de toekomst minstens één vrouwelijke mening betrokken is bij het nemen van een besluit. Ook heb ik topvrouwen horen zeggen dat zij beter in staat zijn om tegenspraak te organiseren.

Tot slot hoop ik, geachte commissaris van de Koning, dat met een vrouw als burgemeester het stadhuis wat zachter wordt. Dat er meer wordt gedacht vanuit het ‘wij’ , dan vanuit het ‘ik’ of ‘zij’.

Ralph Mooijekind uit Haarlem is videomaker en stelt zaken aan de kaak rond de integriteit en openbaarheid van lokaal bestuur. Dit is een sterk ingekorte versie van de open brief die hij woensdag publiceerde, op de dag dat Commissaris van de Koning Arthur van Dijk een aantal Haarlemse raadsleden consulteerde over de herbenoeming van Jos Wienen als burgemeester van Haarlem. De volledige tekst staat op www.hoeenwaarom.nl

Net binnen