Premium

Petitie in de Wieringermeer tegen de komst van ’nog meer datacenters’: ze gaan ’ten koste van woon-werk-en leefgenot’

Een datacenter in de Wieringermeer.
© Foto Marc Moussault
Middenmeer

Data non Grata noemen ze zich: burgers uit de Wieringermeer die ’tegen de bouw van nog meer datacenters’ in genoemd gebied zijn. Met de online petitie ’Stop NU de bouw van datacenters Wieringermeer’ hopen ze een vuist richting de politiek te maken.

’Datacenters slurpen nu alle groene energie op die hier wordt opgewekt, dragen niets bij aan de energietransitie en verpesten het landschap,’ motiveren de gangmakers achter de petitie hun bezwaar. ’We constateren landschapspijn, afbraak van de leefomgeving, lichtvervuiling, verzilting van de bodem, geen structurele werkgelegenheid, restwarmte die vervliegt in de lucht, koelwater wat geloosd wordt in de sloot en door het waterschap niet is te zuiveren, gebrek aan waterberging en burgers die niet gehoord worden. De datacenters hebben tot op heden geen maatschappelijke bijdrage geleverd aan de inwoners van Hollands Kroon’.

Net binnen