Gemeenteraad Beemster stemt in met dorpsontwikkelingsvisie, meer woningen en meer verbinding

Middenbeemster.
© Archieffoto Wim Egas
Middenbeemster

De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om in te stemmen met de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040. Basisschool De Blauwe Morgenster gaat verhuizen en er wordt een fietscarré aangelegd.

De Blauwe Morgenster moet naar nieuwbouwwijk de Keyser II gaan verhuizen. De huidige locatie van de school moet omgebouwd worden naar woningen voor diverse doelgroepen.

De vier ’kwadranten’ van Middenbeemster moeten volgens de raad meer met elkaar verbonden worden. Een zogeheten fietscarré wordt aangelegd. Deze route voor wandelaars en fietsers wordt verkeersveilig en aantrekkelijk ingericht met herkenbare bestrating en groen. Waar de route de Middenweg of de Rijperweg kruist, krijgen de fietser en de wandelaar voorrang op het gemotoriseerde verkeer.

De gemeente maakt voor alle kernen van Beemster een dorpsontwikkelingsvisie. Dit doet zij samen met inwoners en belanghebbenden. De dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster is op 2 juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Op dit moment wordt ook gestart met de dorpsontwikkelingsvisie van Noord- en Westbeemster.

Net binnen