Bouwplan 1540 woningen in Hoofddorp kan niet doorgaan; Bennebroekerweg kan verkeer niet aan

De middelste Calatravabrug over de Bennebroekerweg heen.
© Bart Boele
Hoofddorp

De beperkte capaciteit van de Bennebroekerweg heeft een bouwplan voor 1540 aan de zuidkant van Hoofddorp genekt.

Initiatiefnemer Pup Real Estate wendde zich in juni tot de gemeenteraad van Haarlemmermeer nadat hij bot had gevangen bij het college van B en W.

De collegepartijen VVD, HAP, CDA en PvdA klommen meteen in de pen door het college schriftelijke vragen te stellen, net als de grootste oppositiepartij Forza. Zij zien het bouwplan juist wel zitten.

Pup wil naast het Chinese Hotel (bij de Meerkerk) ruim 1500 tijdelijke woningen bouwen voor studenten, werkende jongeren, afgestudeerden, voor het eerst samenwonende jongeren, expats en gezinnen met één of twee kleine kinderen.

„Op dit moment blokkeert in ieder geval de gebrekkige ontsluiting en de capaciteit op het wegennet de mogelijkheid tot deze ontwikkeling”, antwoorden. „De capaciteit van de Bennebroekerweg is nu hard nodig voor de diverse grootschalige woningbouwontwikkelingen zoals Bols-Pionier, Nieuw-Vennep-West en Lisserbroek, waar wij permanente woningen realiseren.”

Daarvoor schiet de Bennebroekerweg al tekort. Deze weg had als onderdeel van het zogenaamde Duinpolderweg-project verdubbeld moeten worden. De Duinpolderweg werd echter na vele jaren overleg ’afgeschoten’ door de provincie Noord-Holland.

Haarlemmermeer ging vervolgens bij de provincie lobbyen om toch in elk geval de Bennebroekerweg te verdubbelen. Dat gaat ook gebeuren. „Het besluit van Provinciale Staten is op 25 mei 2020 genomen. Op dit moment kan hiervoor nog geen planning worden gegeven van deze opschaling van de Bennebroekerweg”, aldus B en W.

Omdat de Bennebroekerweg vooralsnog te weinig capaciteit heeft, wil het college niet nog een extra bouwplan toestaan. Los daarvan voldeed het ingediende bouwplan niet aan de eisen van de gemeente: de toegankelijkheid was te gering, er moet rekening worden gehouden met geluidsbelasting, er zat te weinig openbare ruimte in en het voldeed niet aan de wens 50 procent betaalbare en 50 procent vrije sectorwoningen.

Hoewel het bouwplan daarop zou kunnen worden aangetast, was er nog een andere hobbel te nemen. De grond is eigendom van de gemeente. Het is wettelijk toegestaan om andere partijen daar op te laten bouwen. Maar dit plan is wel heel groot. Het is dan gebruikelijk een tender uit te schrijven.

„Een tender betekent dat wij de grond en bijbehorende ontwikkelopgave openbaar aanbesteden, zodat elke ontwikkelaar kan inschrijven en een kans maakt om een ontwikkeling op die plek te realiseren.”

Inmiddels hebben de vier collegepartijen vervolgvragen gesteld aan B en W. Zij wijzen er op dat ontwikkelaar Pup Real Estate het bouwplan niet via de Bennebroekerweg, maar vanaf de Nieuwe Bennebroekerweg wil ontsluiten. Daar is volgens de ontwikkelaar voldoende capaciteit. Het is onduidelijk of B en W met de term ’Bennebroekerweg’ de oude of de nieuwe Bennebroekerweg bedoelen. Aangezien het college wijst op bouwplannen in Nieuw-Vennep en Lisserbroek die zijn aangewezen op de ’Bennebroekerweg’ ligt het voor de hand dat ze de Nieuwe Bennebroekerweg bedoelen, maar daarover willen de vier partijen helderheid.

Volgens de ontwikkelaar moet de gemeente alleen een ’tender’ uitschrijven als er wordt verwacht winst te maken op een bouwproject. De kans daarop is minimaal. Ook daarover willen de vier collegepartijen duidelijkheid van B en W.

Net binnen