Plat op je buik zie je de wereld heel anders: Esther van Aalderen fotografeerde de ganzen van de Beverwijkses Oosterwijkvijver

Stadsfotograaf Esther van Aalderen legde aan de rand van de Oosterwijkvijver een koppel ganzen vast.
© Foto Esther van Aalderen
Beverwijk

Stadsfotograaf Esther van Aalderen stuitte bij het doortrekken van de wijk Oosterwijk al snel op het water. Zij ving aan de rand van de Oosterwijkvijver een koppel ganzen in haar vizier.

Het eiland in de vijver is nauwelijks zichtbaar, maar onmiskenbaar aanwezig. ’t Is maar net hoe je kijkt. En dat laat Esther van Aalderen met deze foto ook zien: plat op je buik zie je de wereld heel anders.

Wijken

Van Aalderen fotografeert in opdracht van Isoo en Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk de wijken van Beverwijk. Ze fotografeert alle tien de Beverwijkse wijken. De foto in Oosterwijk is haar negende foto.

Achter dat eiland en die vijver van de foto zit een hele geschiedenis. Waar eerst weilanden lagen met een enkele boerderij verrees rond 1960 aan de oostelijke kant van Beverwijk een nieuwe woonwijk. Met honderden doorzonwoningen en portiekflats, plantsoenen, jonge aanplant en een fikse vijver. Deze trok de aandacht vanwege het echte ’eilandje’ in het midden waarop zich de resten bevonden van het middeleeuwse kasteel Ter Wijk, later Oosterwijk.

Onbereikbaar

Het eilandje was spannend voor de kinderen uit de buurt, maar doorgaans was het onbereikbaar. Alleen wanneer het vroor, kon je het al glijdend of schaatsend bereiken. Inmiddels zijn we zestig jaar verder en is de wijk sterk veranderd, maar dat eiland met de originele stenen van de eeuwenoude kasteelmuren, ja, dat is nog steeds een blikvanger.

Net binnen