Premium

Alkmaar wil van Parkeerservice af, maar geeft de coöperatie nog één kans. ’Duidelijk is wel dat andere gemeenten de dienstverlening hebben uitbesteed en daar tevreden over zijn’

Alkmaar wil van Parkeerservice af, maar geeft de coöperatie nog één kans. ’Duidelijk is wel dat andere gemeenten de dienstverlening hebben uitbesteed en daar tevreden over zijn’
Met name bij de invoering van digitaal parkeren blijft Parkeerservice in gebreke, vindt Alkmaar
Alkmaar

De gemeente Alkmaar is zo ontevreden over Parkeerservice, dat ze er sterk aan denkt om deze club niet langer het parkeerbeheer voor de stad te laten doen.

Parkeerservice krijgt nog tot oktober de tijd om een verbeterplan te maken, maar de gemeente schrijft intussen wel alvast een businesscase om via een aanbesteding het parkeerbeheer in handen van een marktpartij te kunnen leggen. Daarbij tekent de gemeente ook maar meteen aan dat zo’n uitbesteding ’het beste aansluit bij de Alkmaarse vraag en ambities’. ,,Duidelijk is wel dat andere gemeenten de dienstverlening hebben uitbesteed en daar tevreden over zijn”, zo schrijft wethouder Elly Konijn in een nota voor de gemeenteraad.

Geen bedrijf

Dat Parkeerservice zijn leven nog mag beteren, komt doordat het geen bedrijf is. Parkeerservice is een samenwerkingsverband -een coöperatie- van dertien gemeenten. En als zodanig mag het niet meedingen met marktpartijen in een openbare aanbesteding.

Konijn erkent wel dat de start in 2014 met Parkeerservice ondoordacht en overhaast is geweest. De gemeente heeft toen geen eisen aan het parkeerbeheer gesteld, maar heeft zich simpelweg aangesloten bij de bestaande praktijk van de coöperatie. Later, in 2017, is er nog wel een verlanglijstje op tafel gelegd, maar dat wordt tot nog toe niet voldoende uitgevoerd, vindt Konijn. Met name op het gebied van modernisering en digitalisering van het parkeren blijft de coöperatie achter bij de verwachtingen van Alkmaar.

Wereldbeeld

Sindsdien 2017 zijn er twee evaluaties geweest, heeft Alkmaar meermaals eisen gesteld, maar is daar geen antwoord op gekomen. Konijn stelt vast dat Alkmaar en Parkeerservice een verschillend beeld van de werkelijkheid hebben. ,,Als voorbeeld”, zo schrijft de wethouder, ,,ervaart Alkmaar de uitrol van digitalisering als onvoldoende terwijl Parkeerservice zichzelf een ruime voldoende geeft.”

Om uit te kunnen treden uit de coöperatie moet Alkmaar een soort van boete betalen. Die bedraagt bijna een ton.