Premium

Purmerend moet keuzes maken bij toekomstige inrichting van het Karekietpark

Purmerend moet keuzes maken bij toekomstige inrichting van het Karekietpark
Het Karekietpark in Purmerend.
© Foto Cyclomedia
Purmerend

De gemeente Purmerend zal keuzes moeten maken bij het opstellen van de toekomstvisie voor het Karekietpark. Het college schrijft dat in een brief aan de omwonenden.

Die praten mee over de toekomstige inrichting van het Karekietpark. Maar de ideeën en wensen die tijdens enkele bewonersbijeenkomsten zijn verzameld, zijn niet allemaal haalbaar, aldus het college. ,,Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden omdat ze bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn of financieel en ruimtelijk niet mogelijk.’’

Tijdens de bijeenkomsten werden ’dromen en nachtmerries’ gedeeld, stelt het college vast in de brief naar de betrokkenen. Er kwamen onderwerpen ter sprake, variërend van groen, voorzieningen en bereikbaarheid tot bouwhoogtes, parkeren en de bestaande bebouwing - onder meer een sporthal en een basisschool. Centraal thema is echter de wens om van het gebied een centrale ontmoetingsplaats te maken, vat de gemeente de bijeenkomsten samen.

Hart van de wijk

,,Een echt ’hart van de wijk’. De huidige voorzieningen dragen daar aan bij, maar ook nieuwe ideeën zoals een speelplaats, buitensportvoorzieningen en een terras werden genoemd. Ook de inzet van groen als manier om ontmoeten te bevorderen werd veelvuldig genoemd, zoals een pluktuin, speelplaats of trimbaan.’’

Wat betreft groen is de huidige inrichting te versnipperd, zodat het zich niet leent voor activiteiten. De gemeente kijkt nu naar twee varianten: een doorgaande groenstructuur rond het gebied waar omwonenden kunnen wandelen, sporten of hun hond uitlaten; en naar een centraal groengebied waar ze kunnen recreëren of elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de aanleg van bijvoorbeeld een moestuin, fruitbomen of een kinderboerderij. Als recreatieve voorzieningen worden onder meer een voetbalkooi, stormbaan, terras en speelplaats genoemd.

Woningbouw

De gemeente wil een deel van het gebied ook bestemmen voor woningbouw. Omwonenden hebben daar relatief weinig opmerkingen over gemaakt tijdens de bijeenkomsten, maar zien vooral kansen in wonen boven een winkelcentrum of andere voorziening, waarbij wel de bouwhoogtes binnen de perken moeten blijven.

Purmerend moet keuzes maken bij toekomstige inrichting van het Karekietpark
Een deel van de wensen van omwonenden van het Karekietpark is door de gemeente Purmerend in beeld gebracht.
© Illustratie Gemeente Purmerend

De bestaande sporthal heeft zijn langste tijd gehad. Die moet vervangen worden, en dat betekent een grotere sporthal. Ook basischool Klimop moet worden uitgebreid. Mogelijk kan een en ander gecombineerd worden, inclusief de kinderopvang, het wijkcentrum en de biljartvereniging. Het nabijgelegen winkelcentrum wordt als somber ervaren, en dat zou wat bewoners betreft verbeterd moeten worden.

Verkeerssituatie

De huidige verkeerssituatie in het gebied is eveneens voor verbetering vatbaar, evenals het parkeren. Er zijn wat de bewoners betreft te weinig parkeerplekken, en de loop- en fietsverbinding door onder meer een tunneltje wordt als onveilig ervaren. Om dat te verbeteren, zal de Salvador Allendelaan moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door een oversteekplaats aan te leggen of een half verdiepte weg aan te leggen.

Vanwege de coronacrisis is het momenteel niet mogelijk om een vervolgbijeenkomst te beleggen, laat het college weten in de bewonersbrief. Er wordt gekeken op welke manier de bewoners een stem kunnen krijgen in het vervolgtraject.