Premium

Gelijke huizen, maar huurverschil van 132 euro tussen Dien Mellema en haar buren

Gelijke huizen, maar huurverschil van 132 euro tussen Dien Mellema en haar buren

Twee identieke huurwoningen in een straat in Enkhuizen. In de ene woont Dien Mellema en in het andere huis, een jaar eerder opgeleverd, woont ook vanaf het begin een echtpaar dat nu 132 euro huur minder per maand betaalt.

Dat steekt, want mevrouw Mellema heeft inzage gekregen in een brief van verhuurder Welwonen aan dat echtpaar uit 2014 dat zij huurverlaging kregen zodat hun huurhuis in de sociale sector kwam te vallen. Terwijl mevrouw Mellema in de vrije sector blijft zitten met een almaar oplopende huur. Ze heeft er bij de corporatie op aangedrongen ook haar huur te verlagen. Tevergeefs. Het ministerie, de Woonbond en een advocaat die ze advies vroeg had het niet in de haak geleken.

Omwille van de privacy legt Welwonen ons slechts in algemene bewoordingen uit dat aanvankelijk minieme huurverschillen in de loop der jaren kunnen uitgroeien tot tientjes of meer dan honderd euro, zoals bij mevrouw Mellema, waar het verschil aanvankelijk twee tientjes was. Helemaal nadat van overheidswege in 2015 een grens getrokken is en alles aan de ene kant (alsnog) sociale huur werd en alles aan de andere kant vrije sector.

Destijds heeft Welwonen de huren van vrije sector woningen tot 750 euro verlaagd naar de toenmalige huurprijsgrens van 699,48 euro. ,,We hebben dat toen gedaan”, zegt de woordvoerder, ,,zodat meer huishoudens zouden profiteren van de overheveling naar de sociale sector. Alle woningen die toen een huur hadden boven de 750 euro bleven in de vrije sector.” Mevrouw Mellema dus ook, die toen drie tientjes meer dan 750 euro betaalde.