Premium

Purmerendse politiek komt door coronacrisis niet met wensenlijstje voor nieuwe begroting

Purmerendse politiek komt door coronacrisis niet met wensenlijstje voor nieuwe begroting
Wat betreft het CDA moet de Julianastraat in Purmerend alsnog worden heringericht.
© Foto Cyclomedia
Purmerend

Voor het tweede jaar op rij buigt de Purmerendse politiek zich niet over de jaarlijkse Kadernota. Terwijl dat een van de belangrijkste manieren is om invloed uit te kunnen oefenen op de keuze waar de gemeente zijn geld aan wil uitgeven.

Een jaar geleden weigerden de oppositiepartijen een woord vuil te maken aan de Kadernota omdat ze vonden dat er een gebrek aan concrete voorstellen was en bovendien onvoldoende financiële onderbouwing. Dat het college de term ’schoon begroten’ uit de hoge hoed had getoverd om her en der onnodige bedragen uit de begroting te halen - met een opbrengst van 4 miljoen euro - vonden ze eveneens niet kunnen.

Dit jaar gooit de coronacrisis roet in het eten. Niet alleen oppositiepartijen, ook coalitiegenoten vinden de huidige werkwijze van digitaal vergaderen niet geschikt om een dergelijk belangrijk onderwerp af te handelen. Coalitiepartijen D66 en PvdA waren nog wel voorstander van het bespreken van de Kadernota, omdat daarin nu eenmaal belangrijke beleidskeuzes staan die bepalend zijn voor de begroting van volgend jaar. Maar een meerderheid zag een vergadering via een computerverbinding niet zitten.

Wensenlijstje

Ook GroenLinks stemde uiteindelijk tegen bespreking van het stuk. Terwijl die partij toch een behoorlijk lijstje voorstellen had liggen om aan de kaderbrief toe te voegen. Vergoeding van bijlessen voor leerlingen uit minimagezinnen bijvoorbeeld. Het oprichten van een Cultuurraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de culturele instellingen in Purmerend, die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies kan geven over culturele onderwerpen.

De partij wilde ook aandacht vragen voor het verbeteren van afvalscheiding, het stimuleren van de aanleg van groene daken en gevels, het in het leven roepen van een subsidie voor het isoleren van oudere woningen, en het terugdringen van autoverkeer. Ook de terugkeer van een eigen dierenasiel binnen de gemeentegrenzen staat op het wensenlijstje van GroenLinks.

Ondergrondse plasticbakken

Maar ook het CDA had de nodige aanvullingen op de Kadernota. Een onderzoek naar het ondergronds inzamelen van plastic, zodat de lelijke plasticcontainers uit het straatbeeld verdwijnen. En herinrichting van de Julianastraat, waar het college op dit moment nog geen geld voor vrij wil maken. Ook het aanbrengen van flex-verkeersdrempels in de Overlanderstraat moet wat betreeft het CDA, anders dan het college wil, snel gebeuren.

D66 had ook een motie klaar liggen om geld vrij te maken om de door de coronacrisis beschadigde economie weer vlot te trekken. PVV wilde een vergelijkbare motie indienen om de precariobelasting voor ondernemers de rest van dit jaar kwijt te schelden.

Lastig

,,We hoopten nog wel dat het college met een advies zou komen of onze moties uitgevoerd konden worden’’, zei fractievoorzitter Fred Beijert van GroenLinks. Dat gebeurde echter niet. GroenLinks had ook graag korte algemene beschouwingen willen houden, maar voor dat idee was geen meerderheid te krijgen. ,,Digitaal vergaderen over een onderwerp als de Kadernota is lastig. Je moet het goed doen, of je moet het niet doen.’’

D66 betreurde het besluit van de meerderheid, en datzelfde gold voor de PvdA. ,,Dit is een gemiste kans om toch wat sturing te geven bij het opstellen van de begroting’’, vond raadslid Paul Khoe.