Premium

Liever straks geen scholieren op de Velserpont maar ze hebben geen andere keuze

Liever straks geen scholieren op de Velserpont maar ze hebben geen andere keuze
Drukte op de pont met Koningsdag.
© Foto Ron Pichel
Velsen-Zuid

Als straks de middelbare scholen weer beginnen, is het eigenlijk niet de bedoeling dat scholieren gebruikmaken van de Velserpont over het Noordzeekanaal. Dit omdat scholieren zoveel mogelijk geweerd moeten worden in het openbaar vervoer. Dat is althans de instructie van de VO-Raad en de bonden in het protocol over het opstarten van het voortgezet onderwijs.

Daarin hebben de brancheorganisatie voor het VO en de bonden richtlijnen gemaakt op basis van de adviezen van het RIVM.

In het protocol staat dat leerlingen binnen een straal van acht kilometer ’uitdrukkelijk wordt verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen, dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder en verzorger’.

Die instructie levert in de IJmond verwarring op. Want scholieren die voor school naar de andere kant van het kanaal moeten, hebben door de afgesloten sluisroute geen alternatief. Ze moeten wel met de pont die eigenlijk gemeden moet worden. De pont wordt ook geschaard onder openbaar vervoer, want daar geldt straks de mondkapjesplicht.

Doel van de richtlijn in het protocol is het ontlasten van het openbaar vervoer en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. In de afgelopen periode is het al meermalen voorgekomen dat de pont te druk was met reizigers en er maatregelen genomen moesten worden. De vrees bestaat dat vanaf 2 juni als de scholen weer beginnen, dat alleen nog maar toeneemt.

Zorgen

Rector Marcel Kemper van Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid is er niet gerust op. Die school trekt veel leerlingen van de andere kant van het kanaal.

„Ik heb best zorgen voor de leerlingen op de pont. Dat is ook een van de redenen waarom we minder lessen hebben voor de zomervakantie. Als alle zes middelbare scholen in Velsen de lessen tegelijk zouden laten beginnen”

Ook Klaas de Vos van het Vellesan College in IJmuiden maakt zich zorgen. De sluisroute is nu nog dicht en Rijkswaterstaat en de gemeente hebben aangegeven dat die pas in maart 2021 weer opengaat. Dat kan niet eerder, zeggen ze.

De Vos: „De sluisroute zou wel een alternatief zijn.”

Niet zozeer omdat scholieren dan over de sluis gaan, dat is behoorlijk omfietsen, maar Tata-werknemers zullen vaker die route nemen. „Dat ontlast de pont dus”, zegt De Vos.

De gemeente Velsen laat weten dat scholieren toch met de pont moeten, ook al wordt dat ontraden in het protocol. „We gaan scholieren toch de pont laten nemen”, zegt een woordvoerster.

Over het protocol zegt ze: „Dat is nog in ontwikkeling heb ik begrepen en er staat ook in dat scholieren juist zoveel mogelijk met de fiets naar school moeten komen. Dus dat is wel tegenstrijdig.’’ De openstelling van de sluisroute op korte of iets langere termijn (na de zomervakantie) is geen optie. ,,De route is echt nog te gevaarlijk’’, zegt de woordvoerster.