Premium

Ra-ra, hoe kan dat? Vijf weken voordat de coronamaatregelen werden genomen was de lucht schoner dan erna

Zaanstad

De bedrijvigheid is afgenomen, er zijn minder auto’s op de weg en van vliegverkeer is nauwelijks nog sprake. De luchtkwaliteit moet inmiddels flink beter zijn…

,,Iedereen wil weten of dat ook echt zo is’’, zegt Saskia van der Zee van de GGD Amsterdam. De gemeente Amsterdam was ook benieuwd en vroeg het te onderzoeken. Diezelfde GGD (van Amsterdam) meet ook voor Zaanstad en de IJmond de luchtkwaliteit.

De uitkomsten voor Amsterdam zijn volgens Van der Zee in grote lijnen ook van toepassing op de Zaanstreek en de IJmond. Conclusie: inderdaad, het is zo, de luchtkwaliteit is beter. Toch was de lucht die boven de Zaanstreek hing in de vijf weken vóórdat de coronamaatregelen werden genomen schoner. Ra-ra, hoe kan dat?

De GGD Amsterdam vergeleek de luchtkwaliteit tijdens vijf weken coronamaatregelen met vijftien weken (drie keer vijf weken) daarvoor en met vijf weken dezelfde periode vorig jaar en het jaar ervoor. Daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in de vijf weken tijdens de coronamaatregelen beter is dan in alle andere perioden, behalve tijdens de vijf weken voorafgaand aan de maatregelen. ,,Hier zie je hoe groot de invloed van het weer is’’, zegt Van der Zee. ,,In de vijf weken voordat de coronamaatregelen werden genomen, kwam de wind overwegend uit het zuidwesten en bracht relatief schone lucht mee.’’

Pieken

Van der Zee: ,,Wat je ziet is dat de luchtkwaliteit van dag tot dag behoorlijk varieert. Ook na 16 maart (begin van de coronaperiode) zijn er nog pieken in de concentraties vervuiling. En ervoor dagen met juist heel lage concentraties. De invloed van het weer op de aanvoer en verspreiding van luchtverontreiniging is zeer groot en hoe korter de periode die je bekijkt, hoe groter die invloed is.’’

,,Het weer in de coronaperiode week sterk af van wat we normaal gesproken zien. Het was droog, zonnig met veel noordoostenwind, nauwelijks zuidwestenwind. Wind uit het oosten geeft over het algemeen slechtere luchtkwaliteit door de lage windsnelheden. Er is dan vaak een hogedrukgebied en aanvoer van luchtverontreiniging elders uit Europa. Wind uit de westelijke richting geeft goede luchtkwaliteit door de hogere windsnelheden, regen en de aanvoer van lucht over zee. Het weer dus dat je als vakantievierder of op de fiets naar je werk liever niet hebt.’’

Van der Zee: ,,De intensiteit van het verkeer in Amsterdam is door de coronamaatregelen met veertig procent afgenomen en het vliegverkeer is nagenoeg stil komen te liggen. En je mag verwachten dat de aanvoer van vervuilde lucht uit het buitenland ook minder is, want dit speelt overal. Zonder corona was de luchtvervuiling veel groter geweest. Dat is vrijwel zeker.’’