Premium

Groot zoetwaterproject op Texel: wateropslag onder tweehonderd hectare landbouwgrond

Groot zoetwaterproject op Texel: wateropslag onder tweehonderd hectare landbouwgrond
Droogte op Texel.
© Archieffoto Pieter de Boer
Eierland

In Eierland gaat naar verwachting dit jaar nog een groot project van start waarbij regenwater in diepe aardlagen wordt opgeslagen en in het droge zomerseizoen weer wordt opgepompt om de gewassen van water te voorzien.

Het innovatieve project Zoete Toekomst Texel gaat plaatsvinden op zo’n tweehonderd hectare land van zes agrarische bedrijven aan de Postweg en het gebied De Oorsprong. Het kost in totaal 1,8 miljoen euro. Volgens Jouke Velstra, directeur van onderzoek- en adviesbureau Acacia Water, is het mogelijk om uiteindelijk alle boeren van Texel op een dergelijk systeem aan te sluiten.

Waddenfonds

Het wachten is nu op de toezegging van het Waddenfonds, waar een aanvraag van 850.000 euro is gedaan. Het Texelse college stelt voor dat de gemeente 75.000 euro bijdraagt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie steunen het project van harte en hebben ieder 250.000 euro toegezegd. De deelnemende agrariërs betalen zelf in totaal 160.000 euro. Er zijn ook bijdragen van TESO, het Texelfonds en De Krim.

Jouke Velstra van Acacia Water, dat het onderzoek en de begeleiding van het project verzorgt, verwacht in juni definitief groen licht van het Waddenfonds. ,,Het is een lang traject geweest. Nu hoeven alleen nog een paar kleine juridische punten te worden opgelost, die te maken hebben met de Europese regelgeving. Als we in juni een positief bericht krijgen, kunnen we wellicht in het najaar al van start gaan.’’

Texel kampt regelmatig met een aanzienlijk neerslagtekort en droogte vormt in de zomer een groot probleem voor de landbouw. LTO-voorman Arnold Langeveld is al jaren bezig om hier een oplossing voor te vinden. Het initiatief voor het project is dan ook van hem afkomstig. Hij doet nu echter als waterschapsbestuurder een stapje terug en laat het project over aan de deelnemende agrariërs Marcel Smit, Pieter Langeveld, Albert de Ridder, Lieuwe Koorn, Mark Slot, Gerard Rikkenberg en Henk Broekman. Zij vormen samen een studiegroep die moet uitzoeken hoe er in de praktijk met het nieuwe systeem moet worden gewerkt.

’Nieuwe uitdagingen’

,,Momenteel verdwijnt het regenwater op de landbouwpercelen via de sloten. In dit pilotproject wordt het naar aardlagen op tien tot tachtig meter diepte gepompt, waar het een zoetwaterbel vormt. In de zomer gaat het water via drainage terug naar de bovenste twee meter, zodat de gewassen ervan kunnen profiteren’’, aldus Velstra.

In Groningen en Breezand zijn al eerder veel kleinere testsystemen gestart. ,,In Breezand zijn ze al een jaar of vier bezig’’, zegt Velstra, ,,Eerst op 2,5 hectare, dat wordt nu tien hectare. Maar op Texel gaat het om tweehonderd hectare en dat zorgt voor nieuwe uitdagingen.’’ Het plan is om eerst een systeem van vijftig tot honderd hectare aan te leggen en een jaar later een tweede systeem van die omvang, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de resultaten van het eerste deel van de pilot.

’Enorme boost’

,,Onze ambitie is om meer dan één systeem aan te leggen op Texel en alle geïnteresseerde boeren hiervan te laten profiteren. Dat is een enorme klus en ook een enorme boost voor het eiland’’, zegt Velstra. ,,Hiervoor is zeker interesse op het vasteland.’’ Voor Texel ziet het er heel positief uit door de bodemopbouw, een afwisseling van zand- en kleilagen. In de rest van Noord-Holland is er een dikke kleilaag met daaronder zand, wat volgens Velstra ongunstiger is.

Acacia Water werkt internationaal en heeft samen met Unicef een eenvoudig systeem in Bangladesh aangelegd voor rijstboeren. ,,Er is een voortdurende uitwisseling van kennis’’, zegt Velstra.