Eeuwenoud pistool gevonden tijdens gezinswandeling in de Texelse natuur

Den Hoorn

Een bijzondere vondst tijdens een gezinswandeling op de Hors op Texel: Erik Willebrands, medewerker van de Technische Dienst van Stichting Texels Museum, stuitte er op een 18e-eeuws pistool en een enorm houten wiel.

Het was extreem laag water, waardoor de objecten bloot kwamen te liggen. Ze zijn afkomstig van de vele scheepswrakken die in zee liggen. Het komt vaker voor dat bij heel laag water, na een periode van storm, restanten van en uit houten scheepswrakken aanspoelen. De wateren voor de oostkust van Texel en de gebieden rondom de Razende Bol zijn grote scheepskerkhoven. Door de eeuwen heen zijn hier honderden schepen vergaan. De vondsten van Erik zijn wel heel bijzonder; conservator Alec Ewing van Museum Kaap Skil is er enthousiast over, aldus het museum in een persbericht.

Kolossaal

Het houten wiel is kolossaal en helemaal bekleed met ijzer. Alec Ewing denkt dat het afkomstig is van de houten constructie waar een kanon op rust, een zogenaamd rolpaard of affuit. Gezien het enorme formaat moet er wel een reusachtig kanon bij hebben gehoord. De Texelse strandvonders hebben het zware wiel voor Museum Kaap Skil van het strand af gesleept: een monsterklus. Ze houden de plek in de gaten voor het geval er meer onderdelen aanspoelen van het affuit en het kanon dat erbij hoort.

Herkenbaar

Grote onderdelen van de scheepsconstructie, al dan niet kapot, spoelen wel vaker aan. Kleine gebruiksvoorwerpen van de opvarenden zijn veel zeldzamer. Zeker in een nog herkenbare vorm, zoals het pistool. Vanwege het thuiswerken moest Alec het object van de foto af beoordelen: „Dit lijkt een pistool met een vuursteenslot te zijn. Dit type slot wordt ook wel een snaphaanslot genoemd. Het is een vrij betrouwbaar soort buskruitpistool. Ze zijn vanaf de zestiende tot en met de negentiende eeuw in gebruik geweest. Ze worden niet vaak in scheepswrakken gevonden. Misschien komen pistool en kanon wel van hetzelfde oorlogsschip?”

De vondsten moeten nu eerst een tijd ontzilten in zoet water. Strandvonder Hans Eelman ontfermt zich voorlopig over het enorme wiel.