Schagen: drie maanden uitstel van betaling gemeentebelastingen ondernemers; ook BIZ-aanslag voor stadspromotie gaat nu de deur niet uit

Schagen verleent minimaal drie maanden uitstel op betaling gemeentebelastingen vanwege de coronacrisis, en opent hiervoor een speciaal (digitaal) loket.

Richard Zut
Schagen

Ook in de dorpen en stad van gemeente Schagen hebben bedrijven het moeilijk. Wethouder Joke Kruit (financiën) kondigt aan dat ondernemers en inwoners op financieel gebied worden ontzien en noemt een pakket maatregelen. ,,Begrip is leidend voor ieder die door de gevolgen van het coronacrisis direct in de portemonnee wordt getroffen.’’

Zo zal er de komende tijd geen handhaving zijn op niet of te laat betalen van gemeentelijke belastingen. De gemeente zal het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen voorlopig uitstellen. Dit geldt ook voor inwoners die wegens arbeidstijdverkorting met vermindering van hun inkomen te maken krijgen.

Uitstel

Wethouder Joke Kruit: ,,Van de belastingaanslagen zullen we de komende drie maanden geen aanmaning sturen. Ondernemers die de betaling in deze onzekere tijd nog even niet kunnen doen, hebben zo in elk geval lucht tot juli. Wij verwachten dat er dan veel meer duidelijkheid is over de gevolgen van de coronamaatregelen en de effecten van het Rijksbeleid.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Wethouder Joke Kruit: ,,Ondernemers krijgen met uitstel in elk geval lucht tot juli.’’© Foto gemeente Schagen/ Pierre Mettes

De ondernemers van het stadscentrum van Schagen zouden in maart 2020 een aanslag ontvangen voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor de promotie van Schagen Marktstad. ,,De verzending van deze aanslagen wordt ook uitgesteld’’, aldus Kruit.

Bijzondere bijstand

Zelfstandigen zoals zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) vragen momenteel aan de gemeente of zij in aanmerking komen voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (en dus niet zoals eerder door de gemeente genoemde ’bijzondere bijstand’, red.) voor zelfstandigen. De rijksoverheid ontvangt deze vragen ook en is bezig met het treffen van maatregelen.

Kruit: ,,Naar nu bekend kunnen getroffen zzp’ers aanspraak maken op een bijstandsbedrag van 1600 euro netto per maand.’’

Urgentie prevaleert

Misbruik van deze bijzondere tijdelijke regeling wordt niet verwacht, omdat hiervoor wel de eigen situatie moet worden onderbouwd. Kruit: ,,Er zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Maar het belang en de urgentie is nu even groter en prevaleert in eerste instantie.’’

In afwachting van die informatie geldt alvast dat de gemeente niet handhaaft op betaling en voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen verzendt.

Meer informatie geeft de Kamer van Koophandel via https://www.kvk.nl/corona/

Voor algemene vragen kunnen zelfstandigen en andere ondernemers bellen naar bedrijfscontactfunctionaris Menno Bes: 0224 - 210400.

Net binnen