Premium

Gemeente Den Helder doet niets met mening digitaal inwonerspanel over stadhuis op Willemsoord

Gemeente Den Helder doet niets met mening digitaal inwonerspanel over stadhuis op Willemsoord
Wethouder Remco Duijnker.
© Gemeente Den Helder/Peter van Aalst
Den Helder

Leden van het digitale inwonerspanel die Willemsoord een slechte plek vinden voor de vestiging van het stadhuis, hoeven niet te denken dat de gemeente Den Helder iets doet met hun opmerkingen daarover. ,,Het besluit is al genomen’’, zegt wethouder Remco Duijnker.

Voor het digitale inwonerspanel hebben zich 981 personen opgegeven. Alle deelnemers zijn uitgenodigd voor de eerste peiling in januari. Van hen hebben 686 de vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben achttien inwoners van Den Helder de vragenlijst via een andere weg ingevuld. In totaal dus 704 personen. De resultaten worden mede gebruikt om gemeentelijk beleid vorm te geven.

Meer dan de helft van de respondenten is vrouw. Bijna driekwart van de deelnemers aan het onderzoek is ouder dan vijftig jaar. Meer dan de helft is gehuwd of samenwonend, zonder thuiswonende kinderen.

Leefbaarheid

De meeste deelnemers vinden dat leefbaarheid, veiligheid, afvalinzameling en wonen aan bod moeten komen bij toekomstige peilingen. Minder behoefte is er aan onderwerpen op het gebied van sport, recreatie, kunst en cultuur. Vooral jongere inwoners (tussen 18 en 34 jaar) ziet het thema wonen graag terug in het inwonerspanel. Van de 65-plussers vindt iets minder dan de helft dat een goed onderwerp voor het panel.

De dienstverlening van de gemeente krijgt gemiddeld een zeven van de deelnemende inwoners. De communicatie krijgt een 6,4.

Belastingen

Als de inwoners een miljoen euro te besteden zouden hebben, zou 20 procent daarvan worden ingezet om lagere gemeentelijke belastingen te bewerkstelligen. Aan een hoge kwaliteit van de buitenruimte zou bijna datzelfde bedrag (19 procent) worden besteed. Datzelfde percentage van die 1 miljoen euro zou gestoken moeten worden in meer handhavers om overlast te voorkomen.

Meer voorzieningen voor ouderen en meer geld voor armoedebeleid scoren respectievelijk 18 en 17 procent van dat fictieve bedrag. Waar dat geld vandaan zou moeten komen, als zij de panelleden het voor het zeggen hadden? Er zou een kwart minder uitgegeven mogen worden aan duurzaamheidsmaatregelen.

Bijna dezelfde bezuiniging (24 procent) zou moeten komen door een bezuiniging op de dienstverlening van de gemeente (minder ambtenaren). Het minst mag wat de inwoners betreft worden bezuinigd op onderhoud van wegen, fietspaden en verlichting en op onderhoud van openbaar groen in de openbare buitenruimte.

Ook zou moeten worden bezuinigd op het stadhuis op Willemsoord en de kosten die daarmee gepaard gaan. Net als op de inhuur van externe deskundigen.

De panelleden hebben ook de gelegenheid gekregen om zelf te vertellen wat hen bezighoudt. De locatie van het stadhuis, hondenbeleid en hondenpoep en investeringen in de jeugd waren de meest genoemde punten.