Premium

Voor ruim 1.2 miljoen euro aan onrechtmatigheden bij gemeente Den Helder: maakt zich mogelijk schuldig aan staatssteun

Het gemeentehuis aan de Drs. F. Bijlweg.
© Mediahuis
Den Helder

Bij het verlengen van contracten, de toekenning van subsidies en een pilotproject heeft de gemeente Den Helder voor ruim 1.2 miljoen euro onrechtmatig gehandeld.

Transacties zijn onrechtmatig wanneer zij niet voldoen aan de regels. Dat kunnen Europese inkoop- en aanbestedingsregels, maar ook nationale en gemeentelijke regels kunnen van belang zijn. Voor de jaarrekening 2019 zijn bij interne controles vier fouten ontdekt die aan de accountant worden gemeld. De interne controle is nog niet afgerond. Er kunnen dus meer fouten aan het licht komen. Ook de accountant kan nog onrechtmatigheden vaststellen. Als de fouten boven de 2 miljoen euro komen, krijgt de gemeente geen goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid.

Net binnen