Premium

Eigenaren moeten monument Oostergouw 5 in Venhuizen restaureren, sloop en nieuwbouw mag niet: ’Dit is pure machtsmisbruik’

Eigenaren moeten monument Oostergouw 5 in Venhuizen restaureren, sloop en nieuwbouw mag niet: ’Dit is pure machtsmisbruik’
Het vervallen monument aan de Oostergouw. ,,Alles valt te herstellen, zegt de gemeente.’’
© foto marcel rob
Venhuizen

Het staat met grote letters gekalkt op de dichtgetimmerde voorkant van het toch al in deplorabele staat verkerende pand aan de Oostergouw in Venhuizen: ’Bedankt, gemeente Drechterland!’

Een wanhoopskreet van de familie Besseling. Al anderhalf jaar woont het gezin in een keet pal naast de vervallen woning. Want zolang duurt de strijd met de gemeente Drechterland al. De inzet: sloop en nieuwbouw. De gemeente weigert een sloopvergunning af te geven. Het pand moet gerestaureerd.

Het gemeentelijk monument aan de Oostergouw staat al twintig jaar leeg. Het stel kocht het in 2018. Het plan was restauratie, maar al snel bleek de woning te slecht. Een van de muren is volledig van zijn ankers. Vloeren zijn verzakt, balken doorgebogen. De laatste stormen hebben het pand verder doen aftakelen.

Technisch afgekeurd

Maar allerlei onderzoeken en rapporten ten spijt eist de gemeente restauratie. Dat verbaast de eigenaren, mede omdat een gemeentelijk rapport eind vorig jaar nog stelde dat ’de volledige constructie in de huidige staat technisch is afgekeurd’.

Archeoloog Michiel Bartels stelt dat de ondergrond te slap is, vandaar permanente verzakkingen. Besseling: ,,Restauratie zou begroot zijn op 189.000 euro, maar dan heb je alleen een karkas. En dat is gebaseerd op foto’s ! Het kost zeker 393 mille. Dat heeft de calculator zelf toegegeven. En wij krijgen als bijdrage 3500 euro voor vijf jaar!’’

Gesprekken leidden tot niets en zelfs een schets, persoonlijk aan de burgemeester, bracht geen soelaas. Ze willen de woning in dezelfde stijl terugbouwen, maar dat wordt niet geaccepteerd. Op straffe van een dwangsom werden ze gesommeerd om de woning te stutten om verder instorten te voorkomen.

Pesterij

,,Onderweg naar de hoorzitting werden we gebeld dat de toezichthouder direct de woning in moest om de staat te bekijken. Pure pesterij. Machtsmisbruik.’’

De beslissing op hun bezwaar liet lang op zich wachten. Pas vorige week kregen ze een definitieve afwijzing. ,,Nu gaan we naar de rechtbank. Dat wordt een meerjarenplan en het pand wordt alleen maar slechter. Dit is in niemands belang. De gemeente zegt: ’dit kan niet anders’, maar dat is onzin. Waar een wil is is een weg.’’

Rechten en plichten

’De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van het gemeentelijk monument Oostergouw 5 is terecht geweigerd.’ Aldus de reactie van de gemeente Drechterland op de klacht van de bewoners van het pand, dat zij niet gehoord worden. De gemeente baseert zich op de bepalingen uit de Monumentenverordening Drechterland.

De gemeente heeft, alvorens in contact te treden met de eigenaren, de juridische procedure willen afwachten. ,,Die is nu afgerond. Het bezwaar is afgewezen.’’

De gemeente stelt dat ’bij de aankoop van een woning met de status ’gemeentelijk monument’ rechten én plichten gelden’. De gemeente onderstreept dat voor een monument andere regels gelden dan bij een huis zonder deze status.

Het is volgens de gemeente de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de monumentale staat in stand te houden. Slopen is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. ’De gemeente Drechterland heeft een beperkt aantal gemeentelijke monumenten en wil deze graag in stand houden.’.

,,Als de eigenaar van de woning voorafgaand aan de koop contact had opgenomen met ons, hadden we hem goed kunnen informeren over de mogelijkheden en verplichtingen. Dat is, voorafgaand aan de koop, echter niet gebeurd.’’

Gesprek

Wel wil de gemeente op korte termijn in gesprek met de eigenaren om te bekijken wat er moet en kan gebeuren. Dat verbaast het gezin Besseling. Stapels rapporten en mails hebben zij verzameld. ,,We hebben heel vaak om een gesprek gevraagd met de wethouder, daar is nooit op gereageerd.’’

De eigenaren plaatsen vraagtekens bij de monumentale staat. ,,Maar op zes punten zou sprake zijn van een gemeentelijk monument. Veel onderdelen zijn niet authentiek. En in 1997, toen het een monumentale status kreeg, werd de staat al als ’matig omschreven.’’