De Oud-Katholieke Kerk heeft een nieuwe aartsbisschop: Bernd Wallet (48)

Bernd Wallet© Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Annet van Aarsen

Bernd Wallet (48) is de nieuwe aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de 84-ste opvolger van Sint Willibrord. Hij werd zaterdag in één ronde gekozen door het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht. Wallet heeft zijn verkiezing geaccepteerd. Hij volgt Mgr. dr. Joris Vercammen op die begin dit jaar afscheid nam. De installatie en wijding van de nieuwe aartsbisschop vindt waarschijnlijk plaats op 21 juni.

Bisschop Dick Schoon van het bisdom van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland toont zich verheugd en ontroerd na de verkiezing van zijn nieuwe collega. ,,In de eerste woorden die Bernd sprak, benoemde hij de vele dimensies van onze kerk: het eigen bisdom, de landelijke kerk, onze internationale zusterkerk en de brede oecumene. Dan maak je meteen duidelijk dat je een bisschop bent die verbinding maakt.’’ Schoon, die zelf ook op de kieslijst stond, ziet uit naar de samenwerking. ,,Iemand in wie het aartsbisdom zo veel vertrouwen heeft uitgesproken, begint al met een enorm goede start.’’

De nieuwe aartsbisschop groeide op als zoon van een Hervormd predikant, dominee Barend Wallet, de voormalig voorzitter van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de gangmaker achter het Samen op Weg-proces dat leidde tot de vorming van de PKN. Bernd Wallet leerde in zijn kinderjaren de Oud-Katholieke Kerk kennen en werd op Aswoensdag 1991 geraakt door de viering in de Utrechtse kathedraal. Wallet: ,,Op dat moment wist ik, dit is mijn kerk.’’

Voor de verkiezing van de nieuwe aartsbisschop waren er achttien kandidaten, onder hen ook een aantal vrouwen. De Oud-Katholieke Kerk staat als liberaal te boek. De nieuwe aartsbisschop is getrouwd en heeft kinderen. Het celibaat is voor priesters en bisschoppen geen vereiste. De Oud-Katholieke kerk erkent tevens het homohuwelijk, en vrouwen mogen er priester en bisschop zijn. De kerk heeft zo’n 4500 kerkleden, verdeeld over 31 parochies.

Net binnen