De kluut heeft het naar zijn zin in de Balgzandpolder, ook in de winter

Den Helder

De kluut heeft het goed naar z’n zin in het Balgzandpoldertje. Ook in de winter zijn deze vogels er in groten getale te bewonderen.

Met hun mooie verenpak, blauwe poten en sierlijke opgewipte snavel is de kluut misschien wel de mooiste van alle steltlopers, stelt Gerard Bos, die deze foto schoot van kluten in de vlucht. „Ik heb deze foto gemaakt boven het Balgzandpoldertje. Met een verrekijker zijn de vogels goed te observeren vanachter het kijkscherm, dat daar door Landschap Noord-Holland is geplaatst.”

Naast dit poldertje zijn er ook overwinterende kluten te zien op Texel, Wieringen en langs de Afsluitdijk. De Wadden en de Zeeuwse Delta zijn de plekken waar volgens Sovon vogelonderzoek de meeste kluten voorkomen. De grootste populatie van Nederland overwintert aan de Friese Waddenkust.

Net binnen