Premium

Provincie: Castricum loopt achter bij huisvesting van vluchtelingen

Castricum

De provincie tikt de gemeente Castricum op de vingers vanwege de opgelopen achterstand bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Per 1 januari was de achterstand opgelopen tot zeventien statushouders. Gebeurt er niets dan loopt die achterstand op tot 29 per 1 juli van dit jaar.

Net binnen