Vooral veel stakers bij scholen in IJmond die loon doorbetalen

Ivo Laan
IJmond

Op middelbare scholen die stakende leerkrachten doorbetalen, was de animo om het werk neer te leggen groter dan op scholen waar dat niet het geval is.

Zoals op het Vellesen College in IJmuiden waar weinig stakers waren. Volgens woordvoerder Klaas de Vos was de animo ’heel laag’ om te gaan staken. Er waren negen leraren op de 120 die mee deden aan de landelijke onderwijsstaking.

Veel leraren staakten volgens De Vos niet omdat anders het programma in de knel kwam. ,,Ze kunnen geen twee dagen les missen, vooral voor leerlingen die examen doen.’’

Daarnaast besloot overkoepelend schoolbestuur Dunamare om de lonen niet door te betalen. Woordvoerster Jesseke van Buren: ,,Wij houden de salarissen in. De reden daarvoor is dat het bestuur van mening is dat deze staking toch wel erg kort komt op de stakingen in maart en november afgelopen jaar.’' Ook op het Technisch College, ook vallend onder Dunamare, waren er weinig stakers. Op het Ichthus Lyceum echter ging een derde van de docenten staken.

Aan de andere kant van het kanaal waren de zes middelbare scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland wel gesloten vanwege de staking. Die scholen betaalden de salarissen wel door voor de stakers.

Omdat de meerderheid van de docenten meedeed aan de tweedaagse onderwijsstaking, sloot de scholenstichting de afgelopen twee dagen de zes scholen in Beverwijk, Heemskerk en Castricum.

,,Het is dan organisatorisch niet meer te doen om de school open te houden’’, zegt rector Mireille van der Kracht van het Kennemer College (havo/vwo). Gemiddeld staakte zestig procent van alle docenten bij de zes scholen.

De overkoepelende Stichting Voortgezet Onderwijs besloot deze keer om geen loon in te houden, omdat ze deze staking steunde. Donderdag werd er voor het stakende personeel een bijeenkomst gehouden met een brainstormsessie over de problemen waar het onderwijs mee kampt. Namelijk: een lerarentekort, hoge werkdruk en te weinig geld om dat aan te pakken.

Van der Kracht: ,,Wat mij bij de bijeenkomst vooral opviel, is dat er ontzettend veel bevlogenheid is onder het personeel.’’ De individuele begeleiding van leerlingen zorgt bij sommige docenten voor veel werkdruk, constateert Van der Kracht. ,,We hebben gekeken hoe we daar hulp bij kunnen bieden en we hebben afgesproken om elkaar meer aan te spreken als iemand zich niet top voelt.’’

Net binnen