Kerken in Naarden, Laren en Kortenhoef vallen in de prijzen [interactieve kaart]

De Grote Kerk in Naarden in de steigers.
© Archieffoto: Studio Kastermans
Naarden

Bij de verdeling van vijf miljoen euro subsidie van de provincie Noord-Holland over 38 rijksmonumenten zijn vrijdagmiddag de Grote Kerk in Naarden, de R.K. Kerk in Kortenhoef en de N.H. Kerk in Laren in de prijzen gevallen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis in Haarlem heeft cultuurgedeputeerde Zita Pels de 38 subsidiebeschikkingen persoonlijk overhandigd aan de eigenaren van de rijksmonumenten. In onze regio ging het grootste bedrag naar de Grote Kerk in Naarden: 479.875 euro. Het R.K. Kerkbestuur St. Antonius van Padua krijgt 21.326 euro voor haar kerkgebouw aan de Kerklaan in Kortenhoef. De N.H. Johanneskerk in Laren heeft twee subsidiebedragen ontvangen. Het eerste (37.009 euro) gaat naar de gemeente Laren voor de restauratie van de toren. Het kerkbestuur krijgt het tweede bedrag (19.715 euro).

53 Aanvragen

Dat er een grote behoefte is aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. In 2019 zijn er 53 aanvragen ingediend, waarvan er dus 38 gehonoreerd zijn. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer dertig procent van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland.

De Johanneskerk in laren.

Religieus erfgoed

Het merendeel van die 38 projecten die subsidie ontvangen is religieus erfgoed (21 projecten), de rest is verspreid over diverse categorieën rijksmonumenten. De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Stolpboerderij

Dit jaar hebben onder andere de Stolpboerderij Oldehoeve in Twisk, de Westertoren in Amsterdam, Meelfabriek De Vrede in Zaanstad en de RK Laurentiuskerk in Heemskerk subsidie gekregen.

De Antoniuskerk in Kortenhoef.

Kaart

Bekijk op de interactieve kaart hieronder welke rijksmonumenten in Noord-Holland ook subsidie gaan ontvangen.

Net binnen