Premium

Zes lichtmasten nodig voor FC Purmerend, anders tekort aan trainingscapaciteit

Zes lichtmasten nodig voor FC Purmerend, anders tekort aan trainingscapaciteit
Een training op het complex van FC Purmerend.
© Erik Rietman Fotografie
Purmerend

Er moeten zes nieuwe lichtmasten op het terrein van FC Purmerend worden geplaatst. De maatregel is nodig om het structureel tekort aan trainingscapaciteit in de avonduren op te kunnen vangen.

De nieuwe lichtmasten krijgen een hoogte van 15 meter. Dat is flink hoger dan de 9 meter die volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Desondanks wil de gemeente Purmerend medewerking verlenen aan de extra verlichting bij het sportcomplex aan de Savannestraat.

Die is namelijk hard nodig om ervoor te zorgen dat alle teams kunnen trainen, want daarvoor zijn ook de avonduren noodzakelijk. Om de velden goed te kunnen verlichten, is een hoogte van 15 meter noodzakelijk.

Er heeft inmiddels onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke lichthinder. Daaruit is naar voren gekomen dat er geen onevenredige overlast ontstaat voor omwonenden en voor verkeer op de A7. Ook ecologisch onderzoek levert geen beren op de weg op.

De Wet natuurbescherming staat het plaatsen van lichtmasten niet in de weg, mits rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels.

Het college heeft daarom geen problemen met het neerzetten van de nieuwe lichtmasten. Ook vanuit de buurt zijn geen klachten. De commissie stedelijke ontwikkeling en beheer bespreekt het voorstel op woensdag 11 december.

Net binnen