Premium

Coffeeshop Tsjakka in Den Helder mag wel eens haast maken met zoeken naar een nieuwe plek, vindt de wethouder

Den Helder

De eigenaar van coffeeshop Tsjakka moet vaart zetten achter het zoeken naar een andere locatie, vindt wethouder Michiel Wouters.

Aan de Koningstraat staan drie coffeeshops. Tops verhuist naar het Koningsplein en gaat zich vestigen in het pand waar vroeger cafe Klein Kras heeft gezeten. Het pand wordt nu verbouwd. Coffeeshop Aktama moest naar een andere plek op zoek, nadat de gemeenteraad vorig jaar de verhuizing naar het voormalige pand van woninginrichter Piet Karsten aan de Zuidstraat blokkeerde. Aktama wil zich nu vestigen in een woonhuis aan de Industrieweg, pal naast Bo-rent.

Binnenkort

Aktama krijgt zeker een vergunning van de gemeente. ,,Dat gebeurt binnenkort’’, weet Wouters.

Alleen Tsjakka maakt nog geen aanstalten met het zoeken naar een nieuw onderkomen. Wethouder Wouters: ,,We gaan iets indringender met de eigenaar praten over de verplaatsing van zijn zaak’’, kondigt hij aan. ,,De afspraak is dat de eigenaren van de coffeeshops zelf op zoek gaan naar een plek. Wij kijken vervolgens hoe we hen kunnen helpen.’’

Terwijl op het stadhuis de laatste hand wordt gelegd aan de vergunning voor Aktama, bereiden de ondernemers op Westoever zich voor op de juridische strijd die na de vergunningverlening ongetwijfeld zal losbarsten. De ondernemers hebben al aangekondigd dat zij ’tot het gaatje’ zullen gaan om de komst van een coffeeshop in hun buurt tegen te houden. Zij leggen nu de laatste hand aan het bezwaarschrift, zegt een woordvoerder: ,,We zijn bereid naar de rechter te stappen om dit aan te vechten.’’

Verkeersonveilige situaties

De ondernemers vrezen verkeersonveilige situaties als wietgebruikers straks af en aan naar de coffeeshop rijden. Daarnaast denken zij dat de overlast door hangjongeren zal verergeren. Wethouder Wouters zegt dat de gemeente nu studeert op maatregelen om het verkeer op de kruispunten bij Rataplan en Praxis veiliger te maken als die straks meer verkeer te verwerken krijgen. Drempels zijn onderdeel van het plan om hardrijders te ontmoedigen. Wouters zegt dat er mogelijk ook camera’s worden geplaatst om de omgeving in de gaten te kunnen houden.

Woningen

De bouw van woningen aan de Koningstraat gaat volgens de wethouder gewoon beginnen. Eerder zei een woordvoerder van Woningstichting Den Helder dat er wel gesloopt wordt, maar dat de corporatie pas met bouwen begint als zeker is dat alle drie de coffeeshops naar een andere locatie verhuizen. Dat klopt niet, zegt Wouters: ,,Woningstichting begint te bouwen op de plek waar Odeklonje heeft gezeten.’’