Motie GroenLinks voor hulp aan Koggenlandse boeren

Een Koggelandse koe; De fractie GL/PvdA wil gemeentelijke hulp voor de lokale veehouders.
© Foto Mediahuis
De Goorn

De fractie van GroenLinks/PvdA in Koggenland wil dat de gemeente zelf in actie komt om de 115 veehouderijen in de gemeente te helpen met de stikstofproblematiek.

Voor dat doel wordt maandagavond een motie in de gemeenteraad gebracht. Een deel van de inwoners van Koggenland werkt in de agrarische sector, is het argument van de fractie. Daarnaast heeft de veehouderij meer dan 15 procent van de grondoppervlakte van de gemeente in gebruik.

Vanwege het milieubelang wil GL/PvdA dat Koggenland zelf onderzoekt hoe de lokale veehouders (financieel) tegemoet kunnen worden gekomen.

De extra hulp is volgens de partij hard nodig om allerlei herstelmaatregelen voor het milieu te kunnen uitvoeren, zoals het Rijk dat wil. De lokale aanpak is nodig naast de actieplannen die het Rijk en de provincie al in petto hebben. In de motie wordt de gemeente opgeroepen dit actieplan samen met de veehouders te gaan opstellen.

Het is dan de bedoeling dat de gemeente volgend jaar spijkers met koppen kan slaan.

Net binnen