Onderzoeksrapport: Juf van groep 3 in Zaandam heeft kinderen niet mishandeld

Basisschool De Voorzaan
© Foto Rien Floris
Zaandam

De juf van groep 3 van basisschool De Voorzaan heeft zich niet misdragen zoals door ouders werd gemeld die hun beklag deden bij het schoolbestuur. Dat concludeert onderzoeksbureau Bezemer en Schubad dat de kwestie onderzocht.

De juf van groep 3 ligt sinds eind oktober onder vuur. Ze zou schreeuwen, kinderen bij de nek pakken, met de stok op tafel slaan en kinderen als een hond hun broodje op de grond laten opeten en ook nog eens uitlachen.

Zelfs de politie is er aan te pas gekomen en op het schoolplein gingen ouders rollebollend over de grond. De betrokken ouders kregen een ’pleinverbod’.

Lees ook: Zaanse ouders rollebollend over schoolplein van basisschool De Voorzaan in Zaandam: ’Deze juf is niet zo’

Een groep van tien ouders deed beklag over de juf. Zij werd geschorst omdat de zaak werd onderzocht door het externe bureau Bezemer en Schubad, gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen. Schorsing is tijdens zo’n onderzoek een gebruikelijke ordemaatregel.

’Niet aannemelijk’

In het rapport wordt nu geconcludeerd ,,dat er geen aanknopingspunten zijn gevonden dat de onorthodoxe straffen inderdaad hebben plaats gevonden. De onderzoeker acht het dan ook niet aannemelijk dat de gedragingen van de leerkracht, zoals door de ouders naar voren gebracht, daadwerkelijk zo zijn voorgevallen.’’

Grote onvrede

Maar er is wel van alles aan de hand op de school. Het onderzoek constateert ,,grote onvrede bij ouders over de communicatie met de leerkracht, met de school en met de gehele onderwijsinstelling. Geconcludeerd wordt dat door slechte communicatie ouders en leerkracht/school eerder tegenover elkaar staan dan naast elkaar. Volgens het onderzoek kon in die sfeer willekeurig welk incident groter worden dan nodig was. De onderzoeker kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er een situatie is ontstaan die ruimte bood voor elkaar overtreffende verhalen.’’

Aanbevolen wordt de communicatie met ouders onder de loep te nemen en te verbeteren.

Brigit Schumacher voorzitter college van bestuur van Zaan Primair.
© Foto Rien Floris

Doorgesproken met ouders

Daar is al een begin mee gemaakt zegt bestuursvoorzitter Brigit Schumacher van Zaan Primair waar De Voorzaan met locatie Vissershop onder valt.

,,De rapportage is dinsdagochtend doorgesproken met de betrokken ouders. Die zijn op zoek naar erkenning van het gedrag van hun kind dat is veranderd. We delen die zorg met de ouders. De school moet een veilige plek zijn voor alle kinderen. We zijn inmiddels begonnen met verbeteren van de communicatie. Vorige week zijn de eerste gesprekken geweest van een klankbordgroep met ouders. Op een school moet rust zijn en vertrouwen en veiligheid. Dat is de basis van goed onderwijs en dat willen we allemaal. Je wilt niet dat hier kinderen rondlopen die ongelukkig of bang zijn.’’

Of de juf van groep 3 terugkomt, is nog onzeker. ,,Dat weten we nog niet. Op dit moment is ze ziek. We hebben goede gesprekken met haar, maar over de inhoud kunnen we niets vertellen’’, aldus Schumacher.

Inspectie

Ook de onderwijsinspectie heeft de zaak op de korrel, maar doet zelf geen onderzoek zegt Bart van den Berg van de onderwijsinspectie. ,,Wij zien toe op het bestuur van de school. Dat heeft ons vanaf het begin geïnformeerd. We hebben het idee dat ze het adequaat oppakken dus gaan wij daar niet nog eens overheen.’’