Weinig te klagen in de BEL-gemeenten; slechts zeventien klachten over ambtelijke organisatie

Weinig te klagen in de BEL-gemeenten; slechts zeventien klachten over ambtelijke organisatie
Blaricum

Ruim veertienduizend telefoontjes, dik achtduizend contacten via burgerzaken en zo’n veertienhonderd meldingen over de openbare ruimte kreeg de gemeente Blaricum vorig jaar te verwerken. Over al die contacten werd in dat jaar slechts acht keer geklaagd.

Hoewel iedere klacht er een teveel is, komt de klachtencoördinator van de BEL-Combinatie tot de conclusie dat die acht klachten geen reden tot zorg zijn en ook niet vragen om extra actie. ,,Gelet op het aantal klantcontacten is acht klachten relatief laag,’’ zo wordt gesteld in het jaarverslag van de coördinator. De ingediende klachten hadden betrekking op de dienstverlening, bejegening en op onjuiste behandeling van een verzoek. Een klacht bleek verkeerd geadresseerd en is doorgestuurd. Daarnaast ontving de Nationale Ombudsman vijf klachten over zaken, waarin Blaricum een rol speelde. Geen van die vijf verzoeken is gegrond verklaard. Ook inwoners van Laren en Eemnes hadden weinig te klagen; slechts negen klachten. Het totaal aantal BEL-klachten was vorig jaar vijf hoger dan in 2017.

Het laatste nieuws.